جایگاه مدیریت ارتباطات در زنجیره تامین پروژه های عمرانی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,648

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUUM03_176

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

موفقیت پروژه در گرو رضایت ذینفعان، تامین کیفیت، اتمام به موقع و بدون افزایش هزینه است و این امر مهم بدون ارتباطات به موقع و دقیق امکان پذیر نیست. از این رو لازم است که مدیران پروژه با بکارگیری روش ها و تکنولوژی های جدید، مخصوصا در ارتباط با پروژه های ساخت بدلیل ماهیت منحصربفرد این صنعت در تنوع ذینفعان و گوناگونی خواسته های آن ها و به دنبال آن پیچدگی ارتباطات، در بهبود و ارتقاء اثربخشی مدیریت ارتباطات گام بردارند. هدف از این پژوهش کاوش در ادبیات موضوع مدیریت ارتباطات با رویکرد صنعت ساخت است. در این تحقیق، به منظور بررسی جابگاه ارتباطات در زنجیره تامین صنعت ساخت و یافتن چالش های مربوط به آن، تعدادی از پژوهش های انجام شده در رابطه با ارتباطات انتخاب شده و مورد بررسی قرارگرفته اند. براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، یکی از لازمه های موفقیت پروژه های عمرانی ارتباطات اثربخش است و از آنجایی که بسیاری از مشکلات عملکردی پروژه ها از ضعف های ارتباطی ناشی می شود، بهبود و ارتقاء ارتباطات اهمیت زیادی دارد. از راهکارهای پیشنهاد شده در ادبیات موضوع برای بهبود ارتباطات می توان به بکارگیری روابط بلندمدت و تشکیل اتحادیه های مشارکت، ایجاد اعتماد متقابل، استفاده از تکنولوژی دیجیتال، انتخاب کانال و روش مناسب ارتباطی باتوجه به حجم اطلاعات و اهمیت موضوع و شناسایی موانع ارتباطی غالب و رفع آنها، اشاره کرد. با افزایش عوامل درگیر در پروژه پیچیدگی ارتباطات بیشتر می شود از این رو لازم است که در پروژه های بزرگ شخص یا دپارتمان خاصی مسیولیت ارتباطات را به عهده بگیرد.

نویسندگان

احد نظری

عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشیار مدیریت پروژه و ساخت

محمدتقی نظرپور

عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی

ابراهیم عبدالله نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهیدبهشتی