تدوین الگوی مناسب استراتژی برونسپاری برای شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 677

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOEM04_225

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

سازمانها جهت کسب منافع خود نیاز یک برنامه ریزی منسجم و پیشرفته هستند. امروزه این منافع را نمی توان فقط توسط یک شرکت به تنهایی بدست آورد، چون شرکتها تلاش میکنند تا کسب و کار خود را حول فعالیتهایی متمرکز کنند که آنها را بهتر می شناسند و فعالیتهای دیگر را برون سپاری نمایند. لذا پژوهش حاضر با هدف ارایه یک الگوی مناسب در استراتژی برون سپاری در شرکت توزیع برق استان گیلان، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه پژوهش، توصیفی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی است. نتایج نشان داد که مسایل مربوط به محصول و مسایل محیطی بر برون سپاری فعالیتهای سازمانها تاثیر گذارند

کلیدواژه ها:

برون سپاری ، مسایل مدیریتی ، مسایل مربوط به محصول ، مسایل محیطی

نویسندگان

حمیدرضا علیپور

دکتری اقتصاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

شهرام مرادی

دکتری مدیریت کسب و کار DBA گرایش مدیریت استراتژیک، دانشگاه صنایع و معادن ایران، گروه آموزشهای واحد رشت، ایران