تعیین اولویت های سرمایه گذاری در استان اصفهان با استفاده از روش TOPSIS

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 716

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOEM04_038

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

امروزه اهمیت شناخت و اولویت بندی فرصت های سرمایه گذاری با توجه به محدودیت های منابع وریسک و نیز عایدات احتمالی موضوعی است که علاقمندان زیادی را به خود جذب نموده و مورد توجه بنگاه های اقتصادی و دولتها قرار دارد. هدف از مقاله حاضر، بررسی فعالیت های اقتصادی در بخشصنعت و اولویت بندی آنها در استان اصفهان می باشد. بدین منظور از روش TOPSIS و با استفاده از چهار شاخص میزان سرمایه گذاری ، میزان اشتغال ، ارزش داده ها و ارزش ستانده ها طی دوره زمانی سال 1388 تا 1392 ، فعالیت های اقتصادی بخش صنعت براساس ویرایش سوم کد بین اللملی فعالیتهای اقتصادی ) ISIC ( اولویت بندی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد تولید فلزات اساسی ، کک و فرآورده های حاصل از نفت ، تولید منسوجات ، محصولات کانی غیر فلزی و تولید مواد و محصولات شیمیایی از بیشترین مقدار اولویت سرمایه گذاری در استان اصفهان برخوردارند

نویسندگان

سیدحمیدرضا صادقیان

استادیار گروه مهندسی صنایع، واحد لنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

سیداصغر موسوی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی گروه مهندسی صنایع، واحد لنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران