امنیت فضای سایبری و چالشهای پیشرو

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,761

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CYBERM01_055

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

میشود گفت امنیت دغدغهای اساسی نسل بشر از ابتدا تا کنون بوده است، بنابراین امروزه با گسترش اینترنت و فضاهای شبکهای در کشورمان لزوم امنیت برای فعالیت در این فضاهای مجازی بیش از پیش احساس میشود. هر جامعهای چارچوبهای اطلاعاتی خاص خود را دارد. طبیعی است که هر نوع اطلاعاتی که این حد و مرزها را بشکند، میتواند سلامت و امنیت جامعه را به خطر اندازد. از این روبه کارگیری روشها و راهکارهای مختلف برای پیشگیری از نفوذ دادههای مخرب و مضر و گزینش اطلاعات سالم در این شبکهها رو به افزایش است. خوشبختانه با وجود هیاهوی بسیاری که شبکه جهانی اینترنت و فضاهای سایبر را غیرقابل کنترل معرفی میکند، فناوریلازم برای کنترل این شبکه رو به گسترش است. در این مقاله ابتدا با عناوینی چون امنیت در فضای سایبر و جرایم رایانهای و انواع آن آشنا میشویم، سپس به انواع فناوریهای اطلاعات به طور کلی پرداخته و نمونههایی از آن را ارایه نموده، در نهایت به آسیبشناسی فضایامنیت و اطلاعات در کشور میپردازیم و چالشها و راهکارهای مقابله با این چالشها را مرور مینماییم.

نویسندگان

رضا میرزایی ورزنه

دانشجوی کارشناسیارشد، دانشکده علومانسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، میبد، ایران