ارایه یک الگوریتم ترکیبی برای مسیله برنامه ریزی خدمات مراقبت خانگی با رعایت معیارهای کیفت درمان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 487

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IIEC13_316

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1396

چکیده مقاله:

با بهبود کیفیت خدمات پزشکی و افزایش امید به زندگی در مردم، نسبت افراد مسن در سطح جامعه افزایش یافته است بهگونه ای که این افراد نیازمند خدمات مراقبتی و درمانی بیشتری هستند. ضروری است موسسات ارایه دهنده این خدمات ، ازروشهای برنامه ریزی مناسب برای خدمات خود استفاده کنند. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی برای مسیله برنامه ریزیخدمات مراقبت خانگی ارایه شده است. در این مدل تمام معیارهای مربوط به کیفیت خدمات به طور همزمان درنظر گرفته شدهاست. همچنین تقاضای بیماران به شکل تقاضای سناریویی درنظر گرفته شده است که تا کنون در مسایل مراقبت خانگی بررسینشده است. افق زمانی که عمدتا در مطالعات پیشین یک روزه بوده است، در مدل ارایه شده شش روزه در نظر گرفته شده است. ازآنجا که روش حل دقیق برای این مسیله کارآ نیست، یک الگوریتم فرا ابتکاری ترکیبی پیشنهاد شده است. نتایج محاسباتی نشاندهنده ی کارآیی الگوریتم ارایه شده می باشد.

نویسندگان

احمد کاظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد

مجید سالاری

دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

محمد رنجبر

دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد