روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 437

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JKS-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

چکیده مقاله:

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی روند پژوهش در حوزه ترجمان دانش در پایگاههای اطلاعاتی (ساینس دایرکت، تیلور و فرانسیس، اریک و امرالد) در دو حوزه پزشکی و غیرپزشکی است . روش: روش پژوهش تحلیل محتوا است و در آن به بررسی ترجمان دانش و مطالب مرتبط، در مقالات موجود در4 پایگاه اطلاعاتی منتخب شامل ساینس دایرکت، اریک، تیلور و فرانسیس و امرالد از 1985 تا 2013 پرداخته است . یافتهها: پایگاه اطلاعاتی ساینس دایرکت با 115 مقاله از کل( 152) دارای بیشترین مطالب مرتبط با ترجمان دانش و نیز بیشترین مقاله ( 92 مقاله) در حوزه پزشکی پیشرو است. باگذشت نزدیک بهسه دهه، از آغاز انتشار، مقالههای این حوزه روند صعودی داشتهاند. در حوزه پزشکی موضوعات مرتبط با ترجمان دانش شامل بیماریها، سلامت، آموزش استانداردها و پزشکی مبتنی بر شواهد و در حوزه ای، آموزش، هستیشناسی و مدیریت دانش است غیرپزشکی، شامل نظامهای رایانه . نتیجهگیری: توجهبه حوزه ترجمان دانش رو به رشد است و باوجود قدمت بیشتری که در حوزه پزشکی دارد، محققان و مند شده اند. بنابراین، بحث ترجمان دانش در همه علوم قابلپیگیری پژوهشگران سایر علوم نیز به آن علاقه است و میتوان از قابلیتهای آن، برای کاربردی کردن مدیریت دانش در علوم مختلف بهره برد .

نویسندگان

رویا پور نقی

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

لیلا نعمتی انارکی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران