جغرافیای زیستی دیرینه کنودونتهای کوههای البرز در گذر کامبرین به اردوویسین

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 502

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PALEON-1-2_002

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

چکیده مقاله:

برای دست یابی به قرابت جغرافیای زیستی فونای کنودونتی کامبرین پسین و اردوویسین پیشین (فورونگین ترمادوسین پسین) البرز شرقی، آنالیز خوشه ای چند متغیره با استفاده از اندیس تشابه جفت گروه راوپ - کریک (Raup-Crick) به کار گرفته شد. فونای کامبرین پسین البرز علایم واضح گندوانایی دارد و بیشترین قرابت را با فونای همزمان عرضهای معتدله پری گندوانا (ایران مرکزی و سرزمین اواکساکویا در جنوب مکزیک) و قرابت کمتری با فونای عرضهای پایین مانند خرده قاره کاراتاونارین (جنوب قزاقستان) و بخش استرالیایی گندوانا نشان می دهد. نتیجه این آنالیز نشان می دهد که در دومین نیمه فورونگین که زمان رشد و توسعه ایوکونودونت های اولیه است، سرزمین البرز به عرضهای معتدله رسیده و به آن وارد شده است. در ترمادوسین پسین ارتباط فونای کنودونتی البرز با فونای معتدله گندوانا و بالتیکا مشهودتر است. ارزیابی فونای کنودونتی کامبرین (فورونگین) و اردوویسین پیشین (ترمادوسین پسین) البرز، موقعیت مجزای این سرزمین را با کمی فاصله از سواحل غربی گندوانا تایید می کند.

نویسندگان

هادی جهانگیر

دانشجوی دکتر ی چینه شناسی و فسیل شناسی، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

منصوره قبادی پور

دانشیار گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه جامع گلستان، گرگان، ایران

علیرضا عاشوری

استاد گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران