وارون سازی مقید سه بعدی داده های گرانی سنجی گنبد نمکی قم با استفاده از قیدهای مثبت بودن،هموارسازی، مدل مرجع و مدل کرانه ای

سال انتشار:

1394

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

323

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRAG-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر ، وارون سازی داده های گرانی سنجی گنبد نمکی قم با استفاده از برنامه 3D Grav مبتنی بر روش لی - اولدنبرگ و مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری قیدهای مثبت بودن، هموارسازی، مدل مرجع و مدل کرانه ای است. مراحل به کار رفته در این روش را می توان شامل مراحل مدل سازی پیش رو، انتخاب تابع هدف مدل شامل وزن دهی عمقی مناسب، تعیین تابع عدم برازش بین داده های مشاهده ای و محاسبه ای، مشخص کردن ضریب تعیین کننده چگونگی تطابق داده ها با یکدیگر و سپس اعمال یک حاصر لگاریتمی برای به دست آوردن جواب های مثبت براورده شده حاصل از وارون سازی دانست. د راین تحقیق ، مراحل گام به گام مدل سازی با استفاده از قیود مذکور و مقایسه نتایج حاصل از آن ها، بر روی یک مدل مصنوعی و داده های گرانی سنجی گنبدنمکی قم، مورد ارزیابی قرار گرفته و در هر مرحله نقاط قوت و ضعف این قیود بیان شدها ست . نتایج حاصل از وارون سازی نشان میدهد که گسترش عمودی گنبد نمکی قم، حداقل تا عمق 4500 متری ادامه دارد، در نتیجه منشا گنبد نمکی قم، سازند قرمز زیرین است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

وجیدجعفرزاده
وجید جعفرزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژیوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

علینجاتی کلاته
علی نجاتی کلاته

استادیار، دانشکده مهندسی معدن نفت و ژیوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

حمیدآقاجانی
حمید آقاجانی

استادیار، دانشکده مهندسی معدن نفت و ژیوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

احمدواعظیان
احمد واعظیان

دکتری اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معن، نفت و ژیوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود