بررسی فرایند ازناسیون کاتالیستی ترکیبات آلی فرار موجود در هوا در بستر ثابت با استفاده از نانوپرفلویورواکتیل آلومینا

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 482

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOGPP04_098

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

با توجه به گسترش ترکیبات آلی فرار در محیط زیست، مبارزه با گسترش این مواد در طبیعت و تلاش برای حذف آنها به یک زمینهمطالعاتی جدی در مراکز تحقیقاتی تبدیل شده است. تولوین به عنوان یکی از مهمترین مواد آلی فرار و به علت استفاده گسترده درصنایع مختلف شیمیایی و پتروشیمیایی امروزه یکی از اصلی ترین آلاینده های محیط زیست است. بدین منظور با توجه به اهمیت موضوعو اینکه صنایع شیمیایی بخش عمدهای از صنایع موجود در کشور ایران را تشکیل میدهند، در این تحقیق، فرایند ازناسیون کاتالیستیدر حذف تولوین از هوای آلوده مورد بررسی قرار گرفت و عملکرد کاتالیست نانوپرفلویورواکتیل آلومینا به منظور مقایسه در فرایندهایازناسیون کاتالیستی و ازناسیون ساده جهت حذف تولوین از هوای آلوده در بستر ثابت در غلظت های مختلف ورودی و طول بستر واکنشیمتفاوت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور پایلوتی مناسب طراحی و ساخته شد. برای بررسی کارایی عملکرد، فرایند ازناسیونکاتالیستی و ازناسیون ساده بر حسب زمان ظهور تولوین در خروجی، راندمان حذف و ظرفیت حذف با هم مقایسه گردید. نتایج آزمایش-ها نشان دادند که n-PFOAL یک کاتالیست موثر در افزایش بازده فرایند ازناسیون است. به طوری که زمان ظهور تولوین در خروجی،راندمان حذف و ظرفیت حذف آن در شرایط مناسبی قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی صمدی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، شرکت مناطق نفتخیز جنوب

ریحانه دهقانی محمدی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی