بررسی نیات کارآفرینانه دانشجویان علمی-کاربردی کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردی استان کرمانشاه

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,289

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ITVHE01_010

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1387

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش که با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است، بررسی نیات کارآفرینانه دانشجویان علمی-کاربردی کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن می باشد . جامعه آماری تحقیق را دانشجویان علمی -کاربردی کشاورزی استان کرمانشاه تشکیل دادند که تعداد 96 نفر از آن ها به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی ابزار با استفاده از پانل متخصصان، تعیین و پایایی آن به وسیله ی آزمون کرونباخ آلفا مورد قبول واقع شد که ضرایب آلفای محاسبه شده برای کلیه ی بخش ها بالاتر از 0/7 گزارش گردید. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که 37 درصد از تغییرات متغیر نیت کارآفرینانه را سه متغیر شامل: نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای جامعه و باور به خودکارآمدی تبیین نمودند. همچنین رابطه ی مثبت و معنی داری بین هر یک از متغیرهای مستقل فوق با نیت کارآفرینانه به دست آمد. از طرفی در نتایج حاصل از همبستگی پیرسون بین هر یک از متغیرهای مستقل با یکدیگر، به جزء در خصوص باور به خودکارآمدی و نگرش نسبت به کارآفرینی، از لحاظ آماری رابطه ی مثبت و معناداری حاصل گردید. در کل، یافته ها نشان داد که در بین دانشجویان علمی-کاربردی ماهیدشت، نیت کارآفرینانه ی بالایی وجود دارد. در نهایت براساس یافته ها پیشنهادهایی ارائه گردید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شهرزاد بارانی

دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ر

زهرا اطهری

دانشجویان کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه

کیومرث زرافشانی

استادیار دانشکده کشاورزی و عضو مرکز تحقیقات توسعه اقتصادی اجتماعی دان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • تاج آبادی، رضا و همکاران (1387). آموزش و توسعه ی ...
 • توکلی، ملکه (1384). بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان روستایی ...
 • زرافشانی، کیومرث؛ خدیجه مرادی (1386).عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان زن ...
 • جلالی، خ. (1382). ساماندهی اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی ...
 • جلالی، خ. (1382). آمار فارغ التحصیلان کشاورزی، برگرفته از 30 ...
 • شریعتی، محمد تقی؛ علی رضا مهاجر (1385). بررسی برنامه های ...
 • صالحی، سعید؛ مسعود برادران (1385). راه کارهای بکارگیری کارآفرینی در ...
 • عزیزی، بهارک؛ سید محمود حسینی (1385). نقش آموزش و توسعه ...
 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. O rg ...
 • Ajzen, I. (1987). Attitudes, traits and actions. Disp ositional prediction ...
 • Autio, E., Keeley, R. H., Klofsten, M., Parker, G. G. ...
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control, Freeman, New ...
 • Barbosa, S.D., Fayolle, A., & Lassas- Clerc, N. (2006). Assessing ...
 • Bird, B. (1988). Implementing entrep reneurial ideas: The case for ...
 • Boyd, N. G., & Vozikis, G.S. (1994). The influence of ...
 • Chen, C. C., Greene, P. G., & Crick, A. (1998). ...
 • Degeorge, J.m., & Fayolle, A. (2005). IS entrep reneurial intention ...
 • De Noble, A., Jung, D., & Ehrlich, S. (1999). E ...
 • Drnovsek, M., & Erikson, T. (2005). Competing models of entrepreneu ...
 • Etzioni, A. (1987). Entrep reneurship, adaptation and legitimating: A macro- ...
 • Gartner, W. B. (1989). Who is an entrepreneur? Is the ...
 • Krueger, N. F., JR., Reilly, M. D., & Carsrud, A. ...
 • Krueger, N. j., & Dickson, P.R. (1994). How believing in ...
 • Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (2002). ...
 • Linan, F. (2005). Development and validation of an E n ...
 • Linan, F. (2004). Intention- based models of e n trep ...
 • Linan, F., Rodrigues- Cohard, J., & Rueda- Cantuche, J. M. ...
 • Moriano, J. A. L., & Gorgievski, M. (2007). Psychology of ...
 • Moriano, J. _ Gomez, A., & Palaci, F. J. (2007). ...
 • Moriano, J. A., Gomez, A., Palaci, F. J., & Morales, ...
 • Moriano, J. A., Rob driguez- Batalla, F., & Zarnowska, A. ...
 • Moriano, J. A., Palaci, F. J., & Morales, J. F. ...
 • Moriano, J. A., Palaci, F. J., & Morales, J. F. ...
 • Reynolds, P. D. (1997). Who start new firms? Preliminary explorations ...
 • Santos, F. J. (2001): La calidad del empresario sevillano, Ed. ...
 • Shane, S. Locke, E. A., & Collins, C. J. (2003). ...
 • shapero, A. (1982). Social dimensions of entrep reneurship. In C.A. ...
 • shapero, A., & Sokol, L. (1982). Social dimensions of entrep ...
 • Veciana, J. M. Aponte, M., & Urbano, D. (2000). University ...
 • نمایش کامل مراجع