بکارگیری پلیمرهای سوپر جاذب به منظور ذخیره سازی آب در خاک

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 985

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GPPCONF01_031

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

یکی از روشهای نوین در رشد گیاهان و پوشش های گیاهی استفاده از پلیمرها ی مصنوعی سوپر جاذب بهصورت ژل برای نگهداری و ذخیره آب در خاک است. در سال های اخیر گروهی از این پلیمرها، که دربرگیرندهترکیبات جدید اصلاح کننده ساختار خاک می باشند، برای تولید محصولات کشاورزی به خصوص برای استفادهدر شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک کشور ایران توسعه یافت است. یکی از ویژگی های اساسی پلیمرهایسوپرجاذب، بهبود ظرفیت نگهداری آب در خاک است که به وسیله بررسی های گوناگون به اثبات رسیده است.در خاک های درشت بافت به دلیل ظرفیت نگهداری کم آب و تلفات آب به عمق ناشی از نفوذ زیاد، تولیدمحصول کشاورزی ها محدودیت فراوانی مواجه است که منجر به کاهش بهره دهی مصرف آب و کود به کار بردهشده، توسط گیاهان می شود. هیدروژل های معمول در کشاورزی و باغبانی ذرات جامدی بوده که دارای ظرفیت1500-400 گرم آب در هر گرم هیدروژل می باشد. در مناطق خشک و نیمه خشک به دلیل کمی بارندگی و روبه رو بودن با مشکل کم آبی، حفظ و نگهداری آب در خاک از اهمیت ویژه ای برخودار است و تحقیقات برایاستااده از این اصلاح کننده های خاک مورد توجه قرار گرفته است. پلیمرهای سوپر جاذب با بهبود شرایطخاکدانه های خاک و نگهداری ساختمان خاک، کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک، افزایش و تقویت وضعیتتخلخل، فراهم نمودن رطوبت سطح خاک، بالا بردن نفوذپذیری خاک و افزایش دادن سرعت نفوذ آب در خاکموجب کاهش یا حتی توقف فرسایش و روان آب می شوند.

نویسندگان

مجید سعیدی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

علیرضا جهانگیری

استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد