بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت مردمی بخش مرکزی کلان شهر اهواز

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 612

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAUC03_055

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

امروزه بسیاری از شهرهای کشور به دلیل افزایش جمعیت ، مهاجرت های بی رویه و توسعه افقی شهر ،عدم خدمات رسانی جدید به هسته های قدیمی شهر ، تمرکز فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در این بخش باعث شده است بافت قدیمی از نظر امنیتی، اجتماعی و اقتصادی با مشکلاتی روبرو شده و به مرور زمان دچار فرسودگی شوند که اینفرآیند شهرها را از درون می پوساند و محله های خوب شهری را به محله های پست تبدیل می کند. شهر اهواز از جمله شهرهایی است که از مشکلات بافت فرسوده رنج می برد از میان محلات شهر می توان به محله عامری اشاره کرد . این محله هسته اولیه شهر بوده و دارایقدمتی تاریخی می باشد. در این پژوهش به وضعیت ابنیه و مساکن بافت از نظر کمی و کیفی پرداخته می شود و اینکه آیا وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ساکنین در فرسودگی بافت محله موثر بوده است فرایند مشارکت مردمی در امر نوسازی و بهسازی به چهصورت موثر است هدف از این پژوهش شناسایی بافت های فرسوده در این محله، تعیین شاخص های فرسودگی ، جایگاه و میزان مشارکت مردم در نوسازی و بهسازی بافت محله ، تحلیل مدلswot ارایه راه حل ها جهت برطرف کردن مشکلات ناشی از فرسودگی و ایجاد زمینههای مطالعات بعدی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- پیمایشی است. جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای )اسنادی، نقشه ، عکس هوایی و ... ( و میدانی )مشاهده ، پرسشنامه و مصاحبه (صورت میگیرد نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که شهروندانی که با اجرای طرحنوسازی و بهسازی موافق هستند،تمایل بیشتری به تشکیل شورای محله ای در جهت بهبود محله هستند.

کلیدواژه ها:

بافت فرسوده-اهواز-عامری- الگوی مشارکت- بهسازی

نویسندگان

اصغر عبدلی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد لرستان

مهدی سالم

دانشجو کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

نگار احدی

دانشجو کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد