بررسی تاثیر مدت زمان و شتاب زلزله بر رفتار فونداسیون موج شکن مسلح و غیرمسلح

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 610

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAUC03_033

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

این مقاله، تکنیک تقویت موثر برای فونداسیون موج شکن را به منظور تعبیه حالت ارتجاعی موج شکن در برابر بلایای جغرافیایی ترکیبی زمین لرزه و تسونامی توصیف می کند. به عنوان سنجش تقویت، این تکنیک از گابیون )تور سنگی( و شمع های ورق در فونداسیون موج شکن استفاده می کند. یکسری تست لرزش جهتارزیابی کارایی این تکنیک تحت بارگذاری های مختلف زمین لرزه انجام شد و مقایسه هایی بین فونداسیون مرسوم و مسلح صورت گرفت. نتایج این تست ها، مزیت های تکنیک فونداسیون مسلح را بر حسب کاهش استقرار و جابجایی افقی موج شکن طی بارگذاری هایزمین لرزه نشان می دهند. دوام و سطح شتاب بارگذاری های زمین لرزه داری تاثیر بسزایی بر استقرار و جابجایی افقی موج شکن داشتند. مشخص شد که یکی از دلایل استقرار موج شکن، جریان جانبی خاک های فونداسیون طی زمین لرزه می باشد و شمع هایورق میتواند جریان جانبی را کاهش دهند. فشارهای آب منفذی مازاد را میتوان بطور قابل توجه طی زمین لرزه بخاطر تکنیک تقویت کاهش داد. تحلیل های عددی نیز برای اثبات کارایی این تکنیک و تعیین رفتار سیستم موج شکن خاک مسلح طی زمین لرزه ها انجامشد.

نویسندگان

سیاف فلاح نسیمی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران