موانع کارآفرینی روستایی از دیدگاه زنان و دختران روستایی (دهستان هندوخاله، شهرستان صومعه سرا)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 720

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MSREDI01_041

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

برنامه های توسعه ی پایدار روستایی همواره بر ایجاد اشتغال، کاهش فقر، تنوع اقتصادی و نیز اهمیت نقش و حضور زنان در مناسبات اقتصادی و اجتماعی تاکید دارند. کارآفرینی زنان روستایی از راه کارهایی است که با ایجاد فرصت های شغلی و کسب درآمد به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی آنان منجر می شود. با این حال، همواره در این مسیر چالش هایی وجود دارد که شناسایی آن ها می تواند به بهبود و حل مسایل کمک نماید. دهستان هندوخاله از توابع شهرستان صومعه سرا، با جمعیت قابل توجه زنان بین 15 تا 64 سال و توانمندی های محیطی و جغرافیایی، از فرصت های کارآفرینی بهره ی چندانی نداشته است؛ ازاین رو در این پژوهش، به بررسی دیدگاه ها و نگرش های زنان و دختران روستایی در باب موانع موجود بر سر راه کارآفرینی پرداخته شده است. برای سنجش دیدگاه ها و شناخت موانع، از روش تحلیل عاملی استفاده شده و 30 پرسش در معرض قضاوت 130 پرسش شونده قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 10 عامل اقتصادی و تجهیزاتی، آموزشی، اداری و ساختاری، حمایتی، فرهنگی و اجتماعی، خانوادگی، فردی، شخصیتی، تعاملی و دسترسی به عنوان اولویت اول تا دهم و به عنوان موانع موجود بر سر راه کارآفرینی زنان روستایی شناسایی شده، که توانسته اند بیش از 74 درصد واریانس را تبیین نمایند.

نویسندگان

زهرا بخشی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - دانشگاه تهران

سیدمحمد موسوی روزان

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - محیط زیست استان تهران