جایگاه بهروه وری دامپروری و پرورش طیوردر اقتصاد مناطق روستایی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,362

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KRESEARCH02_081

تاریخ نمایه سازی: 9 مرداد 1395

چکیده مقاله:

دامپروی و پرورش طیور به عنوان یکی از ابعاد توسعه در مناطق روستایی از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که بسیاریاز مردم ساکن سکونتگاه های روستایی، دامپروری و پرورش طیور به عنوان منبع درامد و معیشت آن ها محسوب می شود. دامدر مناطق روستایی یکی از سرمایه های مالی، و همچنین اجتماعی است. این سرمایه مالی در شکل و ابعاد بیمه ای، پول نقد،است. این سرمایه اجتماعی به عنوان نماد ثروت قدرت و منزلت، و همچنین مرتبط با سنت، هویت، دوستی، احترام، و جشندر مناطق روستایی است.در واقع دامپروری و پرورش طیور به عنوان نمادی در مناطق روستایی و جزء جدایی ناپذیر مناطقروستایی است. مطالعه حاضر به تجزیه و تحلیل کیفی و به صورت توصیفی-تحلیلی بوده و به نقش دامپروری و پرورش طیوردر اقتصاد مناطق روستایی و همچنین به بهره وری آن در نواحی روستایی میپردازد و به آثار و نتایج بهره وری دامپروری وطیور در اقتصاد روستایی کشور ایران به طور نمونه می پردازد .با توجه به نتایج به دست آمده و نتایج تحقیقات دیگر مشاهدهمی شود که دامپروی و پرورش طیور یکی از عوامل تاثیر گذار در اقتصاد روستایی است و بهره وری بیشتر از دامپروری وپرورش طیور باعث بالا رفتن درامد مردم و اقتصاد روستایی می شود

نویسندگان

مسعود انبارلو

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

مصطفی هرایینی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران

عنایت اله مشفق نژادی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران