مطالعه عددی تاثیر پارامترهای شکل دهی در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد پروفیل ها با مقطع عریض

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 337

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME25_952

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

امروزه کاربرد پروفیل با مقطع عریضدر سقف های عرشه فولادی و کانکسدر حال گسترش می باشد. با توجه به نیاز به تولید قطعاتی با مقطع عریض،میتوان از فرآیند شکل دهی غلتکی با توجه به مزایای آن برای تولید اینمقاطع استفاده کرد. در این پژوهش با انجام مدلسازی اجزای محدود براییک پروفیل با مقطع عریض، تاثیر پارامترهای طول فلنج ورق و فاصله بینایستگاهی بر کرنش های طولی بررسی شد. برای اعتبار نتایج شبیه سازییک نمونه از آزمایشهای شبیه سازی به صورت تجربی انجام شده و کرنشطولی در لبه فلنج اندازه گیری شد. سپس با مقایسه توزیع کرنش طولی درمدل اجزای محدود، اعتبار نتایج شبیه سازی نشان داده شد. نتایج اینبررسی نشان داد که با افزایش طول فلنج و فاصله بین ایستگاهی، حداکثرکرنش طولی به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. بنابراین افزایش طولفلنج ورق اثر نامطلوب و افزایش فاصله بین ایستگاهی اثر مطلوبی بروضعیت شکل دهی دارند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

حسین محمدی نجف آبادی

دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس

حسن مسلمی نایینی

استاد، دانشگاه تربیت مدرس

رسول صفدریان

استادیار، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

داود اکبری

استادیار، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان