جانهی چندگانه مقادیر مفقود شده به منظور ارایه پیش بینی براساس داده های سنسورهای تردد شمار

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 534

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RMTO02_124

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

پیشرفت در تکنولوژ های بکار رفته در سیستم های حمل ونقل هوشمند حجم زیادی از داده های نظارتی ترافیک را برای استفاده در کاربردهایی مانند مدیریت ترافیک، تشخیص تصادفات، اطلاعات سفر جمع آوری می کند. داده های ترافیکی شامل حجم ترافیک امروزه از طریق تکنولوژی های مختلفی مانند نصب تردد شماری های القایی برداشت می گردند. متاسفانه علیرغم استفاده از انواع تکنولوژی های موجود، داده های ترافیک اغلب به علت بدعمل کردن سخت افزار، نرم افزار و مشکلات بسترارتباطی بانواقصی دریافت می شوند. چالش داده های مفقودشده، به طورقابل توجهی میزان کارآیی نرم افزارهای کاربردی حوزه ITS را کاهش می دهد. در این مقاله با توجه به محدودیت های راهکارهای قبلی در انتخاب بهترین مقدار برای داده های مفقود شده، بااستفاده از روش جانهی چندگانه به ازای هر داده ی مفقودشده، چندین مقدار را با استفاده الگوریتم MICE تولید و سپس بهترین رابرای داده ی مفقود شده پیش بینی می کند.

کلیدواژه ها:

تردد شماری آنلاین ، داده های مفقودشده ، جانهی داده ها و جانهی چندگانه

نویسندگان

محمد حسین ندیمی

ستاد یار، دانشکده مهندسی کامپیوتر، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان ، ایران

مریم تاکی

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، کارشناس مرکز مدیریت راهها، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، اصفهان، ایران

سید مجتبی معین الدینی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع، کارشناس مرکز مدیریت راهها، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، اصفهان، ایران

مژگان جلیلیان

کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک، مرکز مدیریت راه های کشور، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، تهران، ایران