مروری بر مهمترین روشهای عصاره گیری از گیاهان دارویی

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

13,455

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSSE04_169

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

در حال حاضر گیاهان بهعنوان یکی از منابع مهم درمان بیماریها شناخته شده و به علت مصرف بی رویه انسانها از آنتی بیوتیک ها و ایجادمقاومت دارویی در بعضی موارد بهتر از داروهای صنعتی عمل میکنند. شناسایی ترکیبات آلی موجود در عصاره گیاهان از اهمیت زیادیبرخوردار است. به همین علت روشهای متفاوت عصاره گیری به منظور جداسازی ترکیبات موثر گیاهان ابداع شده است. روشهایماسراسیون، سوکسله ازجمله معروفترین روشهای استخراج معمول برای جداسازی ترکیبات آلی گیاهان دارویی می باشند. امروزهروشهای جدیدتر عصاره گیری ازجمله سونیکاسیون، ماکروویو و عصاره گیری با سیال فوق بحرانی، با رفع مشکلات روش های قبلابداع شده است که سبب تسریع عملیات و کاهش تلفات منابع خواهد شد. می توان با بهینه سازی روش های جدید و ایجاد شرایط مناسباز روش های جدید عصاره گیری مقیاس صنعتی استفاده کرد. تحقیق حاضر مروری بر روشهای رایج عصاره گیری از گیاهان دارویی وعوامل موثر بر بالا بردن بازدهی آنها است.

نویسندگان

معصومهاعتمادی
معصومه اعتمادی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

ابراهیمصادقی
ابراهیم صادقی

عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه شمال، آمل، ایران

سیدمهدیحسینی
سیدمهدی حسینی

دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران