بررسی امکان استفاده از رزین های تبادل یونی مختلف جهت کاهش سختی و TDS آب آشامیدنی برای جلوگیری از خوردگی و رسوب گذاری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,005

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSSE04_056

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه کل جامدات محلول در آب (TDS) و سختی آب باعث کاهش کیفیت آب آشامیدنی، ایجاد مشکلاتی از قبیل خوردگی ورسوب گذاری در خطوط لوله که سبب تحمیل هزینه های فراوانی می شود، لازم است تحقیقات مختلف در جهت کاهش TDS و سختیمورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه یافتن جاذبهای موثر و اقتصادی برای کاهش سختی آب و TDS از لحاظ صنعتی و یا شرب ازاهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله سعی شده است تا آخرین تحقیقات در مورد روش های مختلف به ویژه استفاده از روشتصفیه با رزینهای تبادلیونی مختلف برای بهبود کیفی آب آشامیدنی در جهت نرم شدن آب و کاهش TDS ارایه شود. نتایج این تحقیقمی تواند سبب تجاری سازی وکاهش هزینه های تصفیه آب جهت داشتن آب شرب سالم و مناسب برای جلوگیری از خوردگی و رسوب-گذاری، با کاهش اتلاف زمان و هزینه باشد.

کلیدواژه ها:

رزین های تبادل یونی ، سختی آب ، TDS ، خوردگی ، رسوبگذار

نویسندگان

شهلا صادقی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گرایش جداسازی، دانشگاه خلیج فارس

محسن عباسی

استادیار دانشکده مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس

شهریار عصفوری

دانشیار دانشکده مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی، دانشگاه خلیج فارس