بررسی رویکردهای عملی نقش دادستان در پیشگیری از جرم

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 600

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHSR-3-19_012

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1396

چکیده مقاله:

پیشگیری از جرم نوعا از طریق راه حل ثابت و کلیشه ای قابل دسترس نیست، بلکه، بیشتر به صورت اجرایرویکردهای اساسی در مراحل مختلف یک فرآیند دیده میشود. با نگاهی به مجموع قوانین و مقررات کشور و باتوجه به این نکته مهم که هیچ دستگاه و ارگانی از توابع قوه قضاییه صریحا و مستقیما، مسیولیتپیشگیری از جرم را برعهده ندارند به نظر میرسد تنها مرجع قضایی ذیصلاح در ورود به مقولهی پیشگیری از وقوع جرم که هم ابزار کار و هم تخصص لازم را دارا است، دادستان و نظام دادسرای میباشد. در فرآیند دادرسی نیز تمامی مراحل قبل از وقوع، مرحله کشف، مرحله تعقیب، مرحله دادرسی و مرحله اجراو حتی پس از اجرای حکم دادستان دارای اختیارات و وظایفی است که در این مقاله نقش پیشگیرانه دادستان در تمام این مراحل مورد بررسی دقیق قرار میدهیم.

نویسندگان

سارا امیری

دانشجوی کارشناسی ارشدجزاوجرم شناسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان ایران

محمود روح الامینی

دکتری جزاوجرم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنرکرمان ایران