کاربرد پس کشیدگی در تقویت پل های قوسی بنایی

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,792

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

066_2959652943

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله روش پس کشیدگى در تقویت پل هاى قوسى بنایى را تشریح و از آن به عنوان روشى کارآمد و نوکه داراى تئورى ریاضى و مهندسى قوى بوده عنوان میکند. در تقویت پل هاى قدیمى با استفاده از این روش میتوان شکل ظاهرى و معمارى پل هاى قدیمى بنائى که داراى ارزش تاریخى هستند را حفظ نمود. مزیت این روش هزینه کم، تکنیک آسان و فراگیر، سریع العمل،بروز بودن، ناچیز بودن هزینه تعمیر و نگهدارى آن مى باشد.براى بررسى بیشتر این موضوع یک پل سنگى دو دهانه نوزده مترى در مسیر راه آهن شمال انتخاب و بااستفاده از نرم افزار کامپیوترى مدل سازى و محاسبات لازم انجام گردید.مقایسه نتایج حاصل از بارگذارى قطار بر روى مدل هاى سه بعدى بدون نیروى پس کشیدگى و با نیروى پس کشیدگى در دو و سه نقطه صورت گرفته است نشان مى دهد که با اعمال نیروى پس کشیدگى رفتار عرضى طاق پل به کلى عوض شده و تنش کششى موجود قبل از اعمال این روش از بین رفته و همچنین باعث یکپارچه شدن مقطع و جلوگیرى از باز شدن ترکهاى طولى و جلوگیرى از افزایش ترکهاى عرضى مى گردد.

نویسندگان

هادی نظرپور

استادیار دانشگاه مازندران و مشاور فنی مرکز تحقیقات راه آهن

عباس جندقی علائی

کارشناس ارشد از گروه خط و ابینه مرکز تحقیقات راه آهن

اسماعیل قهرمانی

کارشناس ارشد از مهندسی مشاور مترا