بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری (امکانات رفاهی و امنیت شغلی) با میزان کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 302

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF05_186

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1396

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری (امکانات رفاهی و امنیت شغلی) با میزانکارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر روش همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد کرمانشاه بود. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.نمونه گیری بصورت طبقه ای و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 267 نفر محاسبه شد. تجزیه و تحلیلداده ها با استفاده از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین متغیرهای کیفیتزندگی کاری (امنیت شغلی و امکانات رفاهی) و میزان کارآفرینی با سطح معناداری P<0/05 رابطه معناداریوجود دارد. نتایج حاکی از آن بود که بین کیفیت زندگی کاری از نظر امکانات رفاهی و امنیت شغلی بامیزان کارآفرینی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شهناز خالصی

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اعتباریان، اکبر، خلیلی، مسعود.(1387). رابطه کیفیت زندگی کاری و ابعاد ...
 • حجازی، اسد، نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم، بهرنگی، محمدرضا، زین‌آبادی، _ رضا.(1394). شناسایی ...
 • رودکی، مهدی.(1387).تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری، پایان نامه کارشناسی ارشد ...
 • سیفی، محمدهادی، سیفی، مهدی، کوزه‌چیان، هاشم، احسانیف محمد.(1393). بررسی ارتباط ...
 • صمدآقایی، جلیل.(1384). انتخاب زندگی شغلی، تهران: نشریه کار و جامعه، ...
 • عسگری، محمدهادی، طالقانی، محمد، توکلیان، فرحناز.(1390). رابطه بین سازمان یادگیرنده ...
 • ناظم، فتاح.(1392). رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری ...
 • Nathalie. G, mathieu n, serge v.(2014). Ageing, changes, and quality ...
 • Safina 1, kolesnikova j, karasik e, yurieva o, fakhrutdinova a.(2015). ...
 • Sverko , b, galic, z.(2014). The perceived quality of working ...
 • نمایش کامل مراجع