ایمن سازی یک ساختمان نیمه تمام پانزده طبقه بتنی در مقابل بارهای زلزله

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,374

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

045_5910762733

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1384

چکیده مقاله:

حصول ایمنی برای هر سازهای همراه با رعایت جنبه های معماری، اقتصاد و سرعت کار و…ضرورت هر طراحی سازهای میباشد. درطرح سازههائی که قرار است از ابتدا و از پی ساخته شوند،رعایت این امر با آزادی بیشتری همراه است چرا که هنوز سازه وجود خارجی ندارد در صورتیکه حصول ایمنی لازم برای سازههای ضعیفی که قسمتهائی از آن ساخته شده باشد مشکلتر میباشد.در مقالهی حاضر، یک ساختمان پانزده طبقهی بتنی که قسمتهائی از آن سالیان قبل ساخته شده و بدلایلی اجرای کار متوقف شده است مورد بررسی قرار گرفته و راهحلّی مناسب جهت ارتقای ضرایب ایمنی سازه در مقابل بارهای ناشی از زلزله مطابق با تغییرات آئیننامهای که در طول چند سال رکود کاری ساختمان مزبور مطرح شده ارائه میگردد. در مقاله نشان داده شده است که با اضافه نمودن یک تیر بتنی در تراز بام و با عمقی مناسب برای بهم بستن دیوارهای برشی مجزا از هم وبا این تیر از یک طرف و با سبکتر نمودن سازه از طرف دیگر، ضرایب ایمنی سازه « قابی » ایجاد اثر به حد قابل قبول آئیننامهی بار گذاری زلزله رسیده است.

نویسندگان

محمد تقی هریسچیان

عضوهیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب