خبرگزاریهاوفناوریهای جدید رسانه ای مطالعه تطبیقی کارکردهای رویترز،آسوشیتدپرس، پی.تی.آی وایرنا درعصراینترنت باتاکید برعملکرد خبرگزاری جمهوری اسلامی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 535

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCCS-14-21_005

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1396

چکیده مقاله:

ساختارعملکرد حرفه ای خبرگزاری ها دردودهه اخیر تحت تاثیر پیدایش تلویزیون های خبری 24ساعته و گسترش فزاینده رسانه های جدید مبتنی بروب با چالشهایی روبرو شده و این مسیله رقبای قدرتمندی را فراروی فعالیت حرفه ای خبرگزاری ها قرارداده است درچنین فضایی خبرگزاری ها برای حفظ جایگاه بقاپذیری و موقعیت رقابتی راهکارهایی را جهت ایجادسازگاری با فناوریهای نوپدید به کارگرفته اند دراین راستا باتوجه به ضرورت ورود خبرگزاری رسمی ایران ایرنا به حوزه فناوریهای جدید مقاله حاضر وضعیت ایرنا ازمنظر تولید و ارایه خدمات چندرسانه ای نوین درمقایسه با سه خبرگزاری مورد مطالعه شامل رویترز آسوشیتدپرس و خبرگزاری ملی هند پی .تی . آی بررسی کرده است

نویسندگان

علیرضا عبداللهی نژاد

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات ومدرس دانشگاه علامه طباطبایی

حسینعلی افخمی

استادیارارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی