کاهش نوسانات گشتاور و تلفات اهمی در موتور سوییچ رلوکتانس با در نظر گرفتن اثر اشباع مغناطیسی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 462

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TJEE-44-2_002

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

تولید گشتاور گسسته و اشباع شدید مغناطیسی در موتور سوییچ رلوکتانس سبب کاهش گستره کاربردهای صنعتی و افزایش نوساناتنامطلوب در گشتاور این موتور شده است. در این مقاله روشی برای تعیین شکل موج جریان فازهای مجاور در بازه کموتاسیون بین فازها با در نظرگرفتن اثر اشباع مغناطیسی هسته پیشنهاد شده که تضمین کننده کمترین میزان تلفات اهمی ماشین است. در این روش مسیرهای گشتاور ثابتبرای هر موقعیت روتور در صفحه مختصات جریان فازهای وارد و خارج شونده در کموتاسیون ترسیم شده و نقاط برخورد آنها با منحنی دایره ایتلفات اهمی با کمترین شعاع، انتخاب میشوند. بر این اساس، مسیر حاصل شده از نقاط مماس مذکور تضمین کننده تلفات کموتاسیون بهینه وکاهش نوسانات گشتاور خواهد بود. به منظور پیادهسازی روش ارایه شده، از نتایج حاصل شده توسط آزمایش های عملی منحنی های گشتاور و شاربر حسب جریان فاز و موقعیت روتور استخراج شده و در تحلیل ها مورد استفاده قرار گرفته اند. در نهایت برای سرعت های بالا یک الگوریتم اصلاحیبر اساس قوانین منطقی ساده معرفی شده تا محدوده سرعت عملکرد بدون نوسانات گشتاور افزایش یابد. نتایج مطالعات بر روی موتور چهارفاز 4کیلووات نشان دهنده اعتبار روش ارایه شده خواهد بود.

نویسندگان

میلاد دولتشاهی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه صنعتی اصفهان- اصفهان- ایران

سیدمرتضی سقاییان نژاد

استاد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه صنعتی اصفهان- اصفهان- ایران

Jin Woo Ahn

استاد، دانشکده مهندسی مکاترونیک- دانشگاه کیونگ سونگ - بوسان –کره جنوبی

مهدی معلم

استاد، انشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه صنعتی اصفهان- اصفهان- ایران