بررسی تاثیر کم آبیاری بر راندمان مصرف آب و عملکرد ذرت دانه ای هیبرید 704 در مقادیر متفاوت تراکم بوته در شرایط آب و هوایی خوزستان

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,249

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC02_065

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1387

چکیده مقاله:

در اکثر مناطق جهان به ویژه در ایران عامل محدود کننده تولیدات زراعی کمبود آب است . با توجه به روند افزایش جمعیت در ایران یکی از مهم ترین برنامه ریزی کلان برای خوداتکائی به ویژه تامین غذا، عامل آب می باشد . بنابراین بررسی رژیم های مختلف آبیاری در تولیدات زراعی حائز اهمیت است . کم آبیاری به روش آبیاری جویچه ای یک در میان یکی از روشهای مدیریت تقاضای آب در مزرعه می باشد. از سوی دیگر افزایش عملکرد ذرت مستلزم شناخت رو شهای مدیریتی مناسب است که از جمله این رو شها م یتوان به انتخاب تراکم گیاهی مناسب با توجه به شرایط اقلیمی منطقه کشت شده اشاره نمود این تحقیق در چارچوب کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار جهت بررسی تاثیر کم آبیاری جویچه ای یک در میان بر راندمان مصرف آب و عملکرد ذرت دان های هیبرید 704 در مقادیر متفاوت تراکم بوته در شرایط آب و هوایی خوزستان (ملاثانی) انجام گرفت . تیمار آبیاری به عنوان تیمار اصلی دارای پنج سطح شامل آبیاری معمول (I1) آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت در تمام مراحل رشد (I2) و آبیاری جویچه ای یک در میان متحرک در تمام مراحل رشد (I3 ) آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت در تمام مراحل رشد با دو آبیاری تکمیلی در دوره گلدهی ( I4) آبیاری جویچ ه ای یک درمیان متحرک در تمام مراحل رشد با دو آبیاری تکمیلی در دوره گلدهی (I5) بود و تراکم بوته نیز به عنوان تیمار فرعی دارای دو سطح (تراکم 6 و 7/5 بوته در مترمربع به ترتیب D2 و D1 ) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که تیمارهای کم آبیاری از طریق کاهش معنی داری که در سطح برگ و وزن بیولوژیکی اندا مهای گیاه ایجاد نموده، باعث تاثیر بر اجزاء عملکرد و از آن طریق کاهش عملکرد اقتصادی شدند.از بین تیمارهای ک مآبیاری ، عملکرد در کرت های تحت تیمار آبیاری جویچه ای متحرک نسبت به آبیاری جویچه ای ثابت دارای عملکرد بیشتر بود . از سوی دیگر با وجود اهمیت دسترسی به آب کافی در مرحله گلدهی، تفاوت معنی داری از نظر عملکرد بین تی مار آبیاری جویچ ه ای متحرک در تمام مراحل رشد I3 با آبیاری جویچه ای متحرک در تمام مراحل رشد با دو آبیاری تکمیلی در دوره گلدهی I5 ونیز آبیاری جویچه ای ثابت در تمام مراحل رشد I2 با آبیاری جویچه ای ثابت در تمام مراحل رشد با دو آبیاری تکمیلی در دوره گلدهی I4 وجود نداشت . همچنین نتایج آزمایش نشان داد که حداقل و حداکثر کارایی اقتصادی به ترتیب به آبیاری معمول (I1 ) و آبیاری جویچه ای یک در میان متحرک در تمام مراحل رشد ( I3 ) تعلق داشت و این نشا ندهنده راندمان پایین مصرفآب در آبیاری معمول و امکان افزایش این راندمان از طریق بهین هسازی مصرف آب است.

کلیدواژه ها:

کم آبیاری – ذرت – عملکرد – کارایی مصرف آب

نویسندگان

نادیا خرمگاه

کارشناس ارشد زراعت، شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان

عبد المهدی بخشنده

استاد گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ر

عطااله سیادت

استاد گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ر

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • . امام، ی. و غ. رنجبر. 1379. تاثیر تراکم بوته ...
 • پازکی ع. ؛ 1379. بررسی و اندازه گیری اثر تنش ...
 • . رضاوردی نژاد، و. ت.سهرابی.1383. بررسی تاثیر کم آبیاری بر ...
 • ساکی نژاد ط. ؛ 1382. مطالعه اثرتنش آب بر روند ...
 • . سپاسخواه . علیرضا , کم آبیاری به روش جویچه ... [مقاله کنفرانسی]
 • فروغی، ف. 1385. کم آبیاری دانه ای بر اساس تابع ...
 • هنر، ت. و ع . ر . سپاسخواه. 1385. مدیریت ...
 • Al-Kaisi, M. M., and Xinhua, Yin. 2003. Effects of nitrogen ...
 • Boyer, J. S. 1977. Photosynthesis at low water potential. Philos. ...
 • Denmead, O. T., and R. H. Shaw. 1960. The effects ...
 • Ghahramran B:: Sepaskhah A. R.; 1997. Optimum deficit irrigtion of ...
 • Iremiren, G. O., and G. M. Milborn. 1980. Effects of ...
 • Musik, j.t, and D. Dusek. 1984. alternate -furrow irrigation of ...
 • Pandian B.J.; Muthukri shman P.; Rajasekaran S.; 1992. Effecency of ...
 • Osborne, S. L., J. S. Scheppers, D. D. Francis, and ...
 • i6. Stegma E. C.; and Lemert G. W.; 1981. Sunflower ...