بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 1389-90

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 582

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSJ-12-2_007

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

در فرایند رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع، نیروی انسانی نقش اساسی و تعیین کننده دارد و از طرفی دانشجویان از اقشار مستعد و برگزیده جامعه و سازندگان فردای هر کشور هستند، ارزیابی سلامت روانی آنان از اهمیت ویژهای برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت روان دانشجویان از جمله حمایت اجتماعی، پایگاه اجتماعی و مهارت های اجتماعی در سال تحصیلی 90-1389 در دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی انجام گرفته است. روش کار: این مطالعه مقطعی در سال تحصیلی 1390-1389 در میان دانشجویان (300 نفر) مقطع لیسانس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد 28 سوالی سلامت عمومی (GHQ-2S) که در برگیرنده 4 مقیاس علایم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی شدید است و همچنین پرسشنامه محقق ساخته حاوی متغیرهای حمایت اجتماعی، مهارت های اجتماعی، پایگاه اجتماعی و اطلاعات دمو گرافیک استفاده گردید. نتایج: طبق نتایج پژوهشی حاضر، 53/3٪ (160 نفر) دانشجویان بر اساس معیارهای GHQ مشکوک به اختلال روانی هستند. یافته ها نشان داد که افسردگی در مردان بطور معنی دارای بالاتر از زنان است. نتایج همبستگی حمایت اجتماعی، مهارت اجتماعی و پایگاه اجتماعی با سلامت روان دانشجویان، بیانگروجود رابطه مثبت و معنی دار بین میزان مهارت اجتماعی و حمایت اجتماعی با سلامت روانی است.بحث و نتیجه گیری: گستره مشکلات روان شناختی در میان دانشجویان متنوع بوده و متاثر از عوامل مختلف می باشد. یافته های این پژوهش دلالت براین دارد که بیش از نیمی از دانشجویان مورد مطالعه مشکوک به اختلال روانی بوده و نیازمند خدمات بهداشت روان می باشند.

نویسندگان

هما مذهب دار قشقایی

کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی ،گروه مدد کاری اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

سید مصطفی حسینی ذیجود

واحد توسعه پژوهش های بالینی ،بیمارستان امام حسین(ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران

محمد زاهدی اصل

استاد مددکاری اجتماعی، گروه مددکاری اجتماعی ،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران