ارزیابی خسارت وارده به اتصالات بعد از زلزله و استراتژی تعمیر اتصالات

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,717

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

040_8744814391

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله ابتدا خرابی های وارده به اتصالات معرفی و طبقه بندی شده وسپس برای هر یک از انواع خرابی مقدار شاخص خرابی را معرفی کرده و سپس با تعیین اندی خرابی ماکزیمم طبفات و پارامتر احتمالاتی) Pکه تعریف خواهد شد( استراتژی بهسازی مناسب برای تعمیر ساختمان پیشنهاد می شود .

نویسندگان

شاپور طاحونی

استادیار دانشکدهعمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

کیکاوس احمدی به آذین

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر