نقش کارآفرینی در توسعه مناطق روستایی با تاکید بر گردشگری، مطالعه موردی: روستاهای آتشگاه و سندگان در شهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختیاری)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 322

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RGFOH01_094

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی نقش گردشگری روستایی در ایجاد زمینههای کارآفرینی در روستاهای آتشگاه و سندگان واقع در شهرستان لردگان است. این پژوهش که از نوع کاربردی میباشد با بهرهگیری از روشهای کتابخانهای و میدانی به انجام رسیده است و در تجزیه و تحلیل یافتههای آن از روشهای توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. در روش میدانی یافتهها با بهرهگیری از روشهای مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه تددوین و سپس تجزیه و تحلیل شدهاند. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 2 روستای آتشگاه و سندگاندر شهرستان لردگان است. پژوهشگران موفق با جلب نظر مساعد و همکاری 100 سرپرست خانوار شدند که دربرگیرنده کمی بیش از 25درصد حجم جامعه آماری میباشد. برای تجزیه و تحلیل دادهها، از آزمونهای آماری از قبیل t تک نمونهای و فریدمن (برای تحلیل میانگین عددی و رتبهای و کای دو) و کروسکال والیس (برای بررسی میانگین رتبهای در بین روستاهای نمونه) بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد که گردشگری توانسته است منجر به بهبود کارآفرینی در بین پاسخگویان ساکن در روستاهای نمونه شود و از طرفی دیگر، تفاوت زیادی در بین روستاهای مقصد گردشگران به دلیل اثربخشی این فعالیتها در همه روستاها در شاخصهای کارآفرینی مشاهده نشده است. همچنین نتایج تحلیلهای انجام شده در سطح 2 روستای عمده مقصد گردشگری در شهرستان لردگان، با استفاده از تحلیل کروسکال والیس نشان میدهد که در شاخصهای تنوع بخشی به منابع درآمدی خانوار در محدوده روستا، ریسک پذیری در فعالیتها، راهاندازی مشاغل جدید و بهبود وضعیت شغلی فردی و خانوادگی روستای سندگان در رتبه بالاتری نسبت به روستای آتشگاه قرار گرفته است. در شاخص مدیریت منابع گردشگری روستای آتشگاه و در شاخص های خلاقیت و آینده نگری روستای سندگان در رتبه بالاتری نسبت به سایر روستاهای مورد مطالعه قرار گرفتهاند.

نویسندگان

محسن صیدالی

دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، کارشناس برنامه ریزی و آمایش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

افسانه حسنی

کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد محیطزیست-کارشناس حوزه ریاست سازمان حفاظت محیطزیست

اشکان خورشیدی

کارشناسی ارشد ریاضی (گرایش جبر) - کارشناس آموزش متوسطه، اداره آموزش و پرورش و پروش بخش خانمیرزا شهرستان لردگان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • استونر، ج، فریمن، ا و گیلبرت د .1389. مدیریت، سازماندهی، ...
 • رضوانی، م ر و نجارزاده، م .1387. بررسی و تحلیل ...
 • دادورخانی، ف، ایمنی قشلاق، س، رضوانی، م ر و بوذرجمهری، ...
 • فرجی سبکبار، ح ع، بدری، س ع، سجاسی قیداری، ح، ...
 • منصورفر، ک .1391. روش های پیشرفته آماری همراه با برنامه ...
 • _ Audretsch, D. and Keilbach, M. (2114): En trepreneurship and ...
 • _ Bednarzick, R.W. (2111): The Role of En trepreneursh ip ...
 • _ Chemin, M. (2118): The Impact of the Judiciary _ ...
 • _ Dragulanescu, I. and Drutu, M. (2112): Rural Tourism for ...
 • _ Hoy, F.S. (1983): Who Are the Rural Entrepreneurs ?, ...
 • _ Hubbard, R.G. (2118): Nondestructive Creation: En trepreneurship and Management, ...
 • _ Islam, F. and Carlsen, J. (2112): Tourism in Rural ...
 • _ Liu, A. (2116): Tourism in rural areas: Kedah, Malaysia, ...
 • _ Meccheri, N. and Pelloni, G. (2116): Rural Entrepreneurs and ...
 • _ Mihalic, T. (2112): Tourism and development: Concept and Tssues. ...
 • _ Nandanwar, K.P (2111): Role of Rural En trepreneursh ip ...
 • _ Panagiota, S. and Nastis, S.A. (2111): Collective En trepreneurship ...
 • _ Schumpeter, J.A. (1934): The Theory of Economic Development: An ...
 • _ Sharpley, R. and Vassb, A. (2116): Tourism, Farming and ...
 • نمایش کامل مراجع