رابطه هوش عاطفی با سبک رهبریکارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 721

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CDLC01_010

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بود. روش تحقیق از نوع همبستگی، از لحاظ هدف کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان به تعداد 206 نفر بود. نمونه آماری به صورت تمام شمار بود. ابزار تحقیق، از دو پرسشنامه استاندارد سبک رهبری روزنباخ و پرسشنامه استاندارد هوش عاطفی گلادسون انووکاه و آگوستین استفاده شد. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت سنجش ارتباط میان متغیرها در SPSS24 استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین هوش عاطفی و ابعاد آن به جز بعد آگاهی اجتماعی با سبک رهبری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. کارکنان ادارات ورزش و جوانان بیشترین توجه را در هوش عاطفی به سبک رهبری تحول گرا R=0/519 و با میانگین 4/36 و سپس سبک رهبری مبادله ای R=0/463 و با میانگین 4/342 داشتند و همچنین کمترین توجه را به سبک رهبری عملگرا R=0/389 و با میانگین 4/311 نشان دادند.

کلیدواژه ها:

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

نویسندگان

حمیدرضا صانعی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

علی کروکی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مهری تبریزی یگانه

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

فاطمه کیخایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اکبرزاده . 1383، ارتباط بین هوش عاطفی با سبک های ...
 • انصاریان، علی رضا. 1389، ارتباط هوش هیجانی با سبک مراوده ...
 • حسینی ا. علوی م. حاضر س ر. 11، بررسی روابط ...
 • رضائیان ا ک. 1379، رابطه میان هوش عاطفی و سبک ...
 • دوین، فهیم. 136، رابطه هوش عاطفی با رهبردهای مدیریت تعارض ...
 • مشبکی د. 1385، تبیین مدل تاثیرگذاری هوش عاطفی مدیران بر ...
 • نجاری ش. 138، بررسی سبک های رهبری تاثیرگذار بر هوش ...
 • یعقوبی ن م. 1187، بررسی رابطه بین هوش عاطفی و ...
 • Afzal Alrhim A (2006). Effects of emotional intelligence _ concern ...
 • Field G. Absollon P (1982) does emotional intelligence-as measured the ...
 • Fiddler N (1973) Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality. 9(3); ...
 • Fiddler N (1976) the Relevance of (Ethical Salesperson Behavior On ...
 • Fin Ming (2010) Conservation & creativity: evidence from Korea, Academy ...
 • Goleman D (1998), what makes a leader? Harvard Business Review, ...
 • Hoplin J (1963) Tran sformational leadership, transactional leadership, locus of ...
 • Mayer John (1997) Spiritual intelligence _ spiritual Consciousnes ? The ...
 • Pescosolido T (2002). Examining the relationship between leadership & emotional ...
 • Sarin Wassan (2007) Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, ...
 • Zayton Alton Mayo (2006). The effects of emotional intelligence On ...
 • نمایش کامل مراجع