رابطه هوش فرهنگی با اهمال کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 857

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CDLC01_009

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه هوش فرهنگی و اهمال کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان بود. روش تحقیق بصورت توصیفی– همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان به تعداد ۲۰۶ نفر می باشد که نمونه به صورت تمام شمار انتخاب شد. ابزار تحقیق شامل دو پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی با روایی ۰/۸۷ و پایایی ۰/۹۵ و اهمال کاری با روایی ۰/۹۵ و پایایی ۰/۸۸ بود. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و.. و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS۲۴ استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین هوش فرهنگی و اهمال کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین بین بعد فراشناختی، بعد شناختی، بعد رفتاری و اهمال کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. اما بین بعد انگیزشی هوش فرهنگی و اهمال کاری کارکنان اداراتورزش و جوانان رابطه معنی داری وجود ندارد.

نویسندگان

علی کروکی

دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

فاطمه کیخایی

دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

حمیدرضا صانعی

دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

صفا طباطبایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • هوش فرهنگی و کارگزاران دیپلماسی عمومی (مورد مطالعه: رایزنان فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) [مقاله ژورنالی]
 • _ آقا تهرانی، مرتضی. 1385، اهمال کاری (بررسی علل و ...
 • آلیس، آلبرت. جیمز نال، ویلیام. 1375، روانشناسی اهمالکاری: غلبه بر ...
 • آلیس، آلبرت. جیمز نال، ویلیام. 1382، روانشناسی اهمال کاری غلبه ...
 • پشتیبان، م. 133، بررسی رابطه هوش فرهنگی با جامعه پذیری ...
 • جعفری ا. 1393، رابطه بین هوش فرهنگی کارکنان با میزان ...
 • حسینی فر، ح. 130، بررسی رابطه بین تعلل ورزی کارکنان ...
 • حقیقتیان، منصور. صادقی، سعید. شاه چراغی، فاطمه. 1333، بررسی تاثیر ...
 • خسروی، علی اکبر. 1388، بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان و ...
 • شایسته، پرستو. محمدخانی، کامران. محمدداوودی، امیرحسین. 1393، نقش هوش فرهنگی ...
 • فیاضی، مرجان. کاوه، منیژه. 1388. تعلل سندرم فردا، ماهنامه تدبیر، ...
 • Balkis M Duru E. 2009. Prevalence of academic procrastination behavior ...
 • Coote, Elizabeth A, PhD (2008). Procrastination in the workplace: A ...
 • Joo seng T. 200)4. Cultural Intelligence and the Global Economy, ...
 • Peterson B. 200)4. Cultural Intelligence a Guide to Working with ...
 • Rothblum, E.D., Solomon, L. J. & Murakami, J. (1986). Affective, ...
 • Steel P. David G. 2007. The measuremet and nature of ...
 • نمایش کامل مراجع