بررسی رابطه کاربرد فناوری های آموزشی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه بندرعباس

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 713

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE03_120

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر شناخت رابطه فناوری آموزشی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع دختر دوره دوم متوسطه شهر بندرعباس که تعداد آنها 200 نفر بوده است که به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است. در این تحقیق بااستفاده از فرمول کوکران با در نظر گرفتن(p=0.5 , p=0.5) حجم نمونه 127 نفر در نظر گرفته شده است. برای گردآوریی اطلاعات از دو پرسش نامه کاربرد فناوری آموزش که این پرسشنامه شامل 5 مولفه مزایای کاربرد فناوری در آموزش، تصورات در مورد کاربرد فناوری آموزشی، تاثیرگذاری فناوری در آموزش، پیش بایستهای کاربرد فناوری در آموزش، اثربخشی تجهیزات فناوری در آموزش و 43 گویه میباشد. این پرسشنامه بر مبنای تحقیق مشتاقی لارگانی و همکاران (1387) تنظیم شده است، و همچنین برای متغیر انگیزه تحصیلی از پرسشنامه انگیزه تحصیلی دانش آموزان که این پرسش نامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر شامل 33 گویه و هدف آن بررسی انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی واستنباطی استفاده شده است.در بررسی فرضیه ی اصلی بین کاربردفناوری آموزشی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان و همچنین بین سایر متغیر ها در فرضیه های فرعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاداتی به مدیران و معلمان و مسیولان مدارس اریه گردید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آذر، عادل و مومنی، منصور(1387)؛ آمار وکاربردآن در مدیریت (جلد ...
 • اسلامیه، فاطمه(1390)، فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس آسیا و ...
 • اسمیت، ادوارد و نولن هوکسما، سوزان (1391)، زمینه روانشناسی هیلگارد ...
 • پریشانی، ندا؛ میرشاه جعفری، سیدابراهیم و عابدی، احمد(1390)، تیر آموزش ...
 • فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش سایر کشورهای دنیا [مقاله کنفرانسی]
 • شعاری نژاد، علی اکبر(1389)، روان شناسی یادگیری و کاربرد آن ...
 • صالحی، محمد؛ حاجی زاد، محمد؛ فلاح، علی و سلیم بهرامی، ... [مقاله ژورنالی]
 • غفاری، اسماعیل(1383)، بررسی عملکرد دبیران آموزش دیده CT با دبیران ...
 • شهریور ماه 1395 _ مشهد August 25 2016 - Mashhat ...
 • شهریور ماه 1395 _ مشهد August 25 2016 - Mashhat ...
 • Ali, P.A. & Naylor, P.B. (2009), Association between academic and ...
 • Astin, A.W. (1999), Preventing student from dropping out, Journal of ...
 • Bransford, John D., Brown, Ann L. & Cocking, Rodney R.(1999), ...
 • Corsini, R..(1999), the dictionary of psychology, hiladelphia: Brunner-maze _ Garison ...
 • Gerdes, H. & Mallinckrodt, B. (2005). Emotional, social, and academic ...
 • Glazer, E., & Hannafin, M. (2008). Factors that influence metor ...
 • نمایش کامل مراجع