بررسی فقهی و حقوقی معاطات بر حسب قصد طرفین

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 544

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PESLS01_124

تاریخ نمایه سازی:

چکیده مقاله:

بررسی تطبیقی معاطات از منظر فقه و حقوق از مباحث قابل توجه در میان فقها بوده که در این مقاله پایه این بحث بر اساسنظرات شیخ اعظم (ره) گردآوری شده است.حقوقدانان به این موضوع کمتر پرداخته اند و آراء پراکنده آنها را می توان از فحوای مبحث بیع بدست آورد. از این روتحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی گردآوری شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد معاطات بخش گسترده ای از معاملات اجتماعات بشری را فرا گرفته علیرغم اینکه قوانینمجزایی در حقوق موضوعه برای آن پیش بینی شده باشد.لذا برخلاف نظریه ای که معاطات را مفید اباحه در تصرف می داند، معاطات موجد ملکیت لازمه برای افاده سایر احکاممی گردد.

نویسندگان

محمدرضا کیخا

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و رییس دانشکده الهیات

خدیجه افشین

دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان و مدرس دانشگاه فرهنگیان زاهدان