بررسی کارایی ساختمانهای نامتقارن جدا شده از پایه تحت اثر همزمان مؤلفه های انتقالی زلزله

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,073

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_184

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

در این مطا لعه کارایی ساختمانهای نامتقارن با پایه ایزوله شده با اعمال همزمان سه مؤلفه زلزله نورتریج مورد ارزیابی قرار گرفته است . بدین منظور یک ساختمان شش طبقه بتن مسلح به صورت سه بعدی، در حالت های گیردار در پایه وجداسازی شده از پایه بوسیلة سیستم NZ مدلسازی شده و به ازای مقادیر مختلف برای پارامترهای مهم سازه ای تحت حرکات قوی زمین به صورت چند مؤلفه ای در دامنه زمان تحلیل و پاسخهای سیستم بدست آمده است . رفتار سازه فوقانی به صورت ارتجاعی و رفتار سیستم جداسازNZ به صورت غیر خطی در دو جهت متعامد افقی و خطی در جهت قائم در نظر گرفته شده است . نتایج تحلیل نشان می دهد که درصد خروج از مرکزیت و پارامترهای مهم دیگر سازه ای ساختمانهای نامتقارن اثر قابل ملاحظه ای بر کارایی لرزه ای ساختمانهای نامتقارن جدا شده از پایه در مقایسه با ساختمانهای نامتقارن گیردار دارد.

کلیدواژه ها:

مقاوم سازی ، جداسازی پایه سازه ، اتلاف انرژی ، کارایی لرزه ای ساختمانهای نامتقارن جدا شده از پایه

نویسندگان

آرلن اسکندری

سازمان نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس کشور