ارتباط بین توسعه مالی و سرمایه گذاری خصوصی دراقتصاد ایران

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 422

فایل این مقاله در 37 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DANESH-19-4_002

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

توسعه سیستم مالی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی هر دو به عنوان مولفه های اساسی تسریع کننده رشد اقتصادی به شمار می روند. این امر در بطن خود تداعی کننده این فرض است که این دو متغیر علاوهبر تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می توانند از طریق غیر مستقیم و به واسطه تقویت یکدیگر نیز در بهبود رشد اقتصادی ایفای نقش می کنند.این تحقیق به دنبال آزمون این فرض است که آیا واقعا چنین تعاملی بین این دو متغیر در اقتصاد ایران وجوددارد و آیا می توان ارتباط معنی داری را بین این دو جستجو نمود نتایج حاصل از انجام آزمون های هم جمعی حاکی از وجود یک ارتباط معنی دار آماری بین توسعه مالی وسرمایه گذاری بخش خصوصی در بلند مدت می باشد، اما در کوتاه مدت چنین نتیجه ای حاصل نشده است. این امر نشان می دهد که سرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند یک نظام مالی توسعه یافته ای است که دریک فرآیند طولانی مدت ثبات خود را حفظ کرده باشد. هم چنین رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در صورتی که تبدیل به یک امر منظم و باثبات در یک فرآیند بلندمدت گردد می تواند منجر به توسعه سیستم مالی گردد

کلیدواژه ها:

توسعه مالی ، سرمایه گذاری خصوصی ، الگوی خود توضیح برداری ، الگوی تصحیح خطای برداری ، ایران

نویسندگان

اسدالله فرزین وش

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

حمید عزیرمحمدلو

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین