مقایسه میزان مهارت های ارتباطی زوجین در شبکه های اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت در زندگی زناشویی(مطالعه موردی: شهروندان منطقه 5 تهران)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 465

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EJR-1-2_006

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396

چکیده مقاله:

جهان امروز آمیخته با میلیونها پیامی است که هر روزه از طریق شبکه های اجتماعی میان افراد مختلف مبادله می شود. پیامهایی که هرچند با سرعت غیر قابل وصفی هر کاربرد را به فرد دیگری در آن سوی جهان متصل می سازد، اما به سبب عاری بودن از عناصر یک مکالمه طبیعی و چهره به چهره دارای تاثیرات و پیامدهای منفی است. این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه مهارتهای ارتباطی ناشی از شبکههای اجتماعی و تاثیر آن بر رضایت در زندگی زناشویی در میان شهروندان منطقه 5 تهران انجام شد. نمونه مورد بررسی در این تحقیق از زوجینی انتخاب شد که به طور مستمر از شبکه های اجتماعی بهره میگیرند. محقق با رجوع به مراکز مشاوره منطقه 5 تهران 50 نفر را به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و پرسشنامهای را در میان آنها توزیع کرد. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره نشان می دهد که مهارتهای ارتباطی این افراد بر رضایت از زندگی زناشویی تاثیر منفی میگذارد. همچنین هر 5 بعد مهارت های ارتباطی این افراد (بینش، مهارتهای کلامی و شنیداری، قاطعیت، مدیریت هیجان) بر رضایت از زندگی زناشویی تاثیر منفی می گذارد.

نویسندگان

طهمورث شیری

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

محبوبه کوچکی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران