اثر پارامترهای زوال در خسارت لرزه ای وارد به ساختمان های بتنی مسلح

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,541

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_146

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

میزان خسارت وارد به ساختمانهای بتنی مسلح ناشی از زمین لرزه، به عوامل مختلفی چون خصوصیات زمین ساختی منطقه، خصوصیات زمین لرزه و کمیت و کیفیت ساختمان ها بستگی دارد. یکی از مهمترین عوامل، وضعیت ساختمان از نظر میزان افت می باشد. به منظور بررسی اثر پارامترهای زوال در میزان خسارت وارد به ساختمان های بتنی مسلح، از مطالعه چندین ساختمان،براساس رفتار دینامیکی غیرخطی آنها استفاده شده است. پدیده های افت سختی و مقاومت، به عنوان پارامترهای موثر بر میزان خسارت وارد به ساختمان ها انتخاب شده اند. برای مطالعه رفتار دینامیکی غیرخطی ساختمان های مذکور که با سیستم قاب خمشی طرح گردیده اند، از نرم افزارIDARC استفاده شده است. بر مبنای نتایج بدست آمده، سازه به ازای افت مقاومت بیش از 40 درصد یا افت سختی بیش از 50 درصد، متحمل خسارات سازه ای شدید می گردد.

نویسندگان

رضا عباس نیا

دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

علی خوش رفتار

کارشناس ارشد سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران