ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بنایی با نگاه به زلزله های اخیر

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,772

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_133

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

به منظور تهیه طرح بهسازی لرزه ای س اختمان های بنایی نخست باید ساختمان را تحلیل آسیب پذیری نمود . فاز مطالعاتی برای ارائه طرح بهسازی لرزه ای به دو بخش ارزیابی کمی آسیب پذیری و ارزیابی کیفی آسیب پذیری لرزه ای تقسیم می شود . که در این مقاله له ارائه طریق در زمینه ارزیابی کمی آسیب پذیری لرزه ای د ر ساختمان ها یبنایی پرداخته شده است . در این فاز از مطالعات، ساختمان بیشتر از لحاظ سازه ای مورد بررسی قرار می گیرد و اطلاعات مربوطه در چک لیست های ارائه شده در مقاله جمع آوری می شود و با ارزیابی و تحلیل این اطلاعات و با در نظر گرفتن نتایج بدست آمده از ارزیا بی کیفی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان مورد بررسی قرار داده و اقدام به طراحی مقاوم سازی لرزه ای ساختمان می نماییم که در ارائه راهکارهای مناسب بهسازی لرزه ای کارساز می باشد. در این خصوص آیین نامه 2800 و دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختما ن های موجود به عنوان مراجع اصلی مورد استفاده قرار می گیرند. در این زمینه آیین نامه ها و دستورالعمل هایی نظیر آیین نامه کشورهای هند و سوئیس، FEMA356, FEMA 308 و راهنمای بهسازی ساختما نهای افغانستان که توسط سازمان ملل متحد تهیه شده است، نیز موجود می باشد که در موارد لزوم مشروط بر عدم تناقض با آیین نامه 2800 و دستورالعمل بهسازی از آنها هم م یتوان استفاده کرد . در این مقاله با بررسی آسیب پذیری کیفی یک ساختمان بنایی راهکارهای مناسب برای بهسازی آن ارائه میگردد.

نویسندگان

مهدی سرلک

کارشناس عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

حمیدرضا وثوقی فر

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

علی شاهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- خاک و پی دانشگاه آزاد تهران مرکز