تاثیر عیوب اولیه جرمهای سنگی بر پاسخ دینامیکی آنها در برابر بار انفجاری

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,022

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_102

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله، تاثیرات عیوب ابتدائ ی موجود در جرمهای سنگی و کرنش کششی بحرانی مصالح سنگی ،بر پاسخ دینامیکی و خسارات وارده بر آنها، تحت اثر بارهای انفجاری مورد بررسی قرار گرفته اند . منظور از به کار گیری عبارات Fuzzy اشاره ، به طبیعت نامعلوم و اتفاقی پدی ده شکست در جرمهای سنگی می باشد . با به کار گیر ی تحلیل آماری، عیوب اولیه با در نظر گرفتن توزیع آماری β معین می گردند . در محاسبات اولیه و صدمات ثانویه وابسته به کرنش کششی معادل برای معادل ، کردن رفتار جرم سنگی تحت بارهای لرزه ای، ارائه گردیده است . به منظور لحاظ نبودن تاثیر تصادفی بودن و ابهام تحلیل پدیده شکست در اجرام سنگی، تحت بارهای انفجاری مدلسازی، چن ان انجام می گیرد که از تئوری احتمالی fuzzy_ random ، تبعیت نماید. مدلهای مورد نظر به وسیله یک برنامه کامپیوتری، یعنی ، AUTODYNZD کد ، گذاری شده و به هم مرتبط گردیدند و بدین ترتیب احتمال شکست fuzzy و پاسخ دینامیکی جرم سنگی محاسبه گردید و نتایج عددی با نتایج به دست آمده از آزمایشات مستقل دیگر گردید.

کلیدواژه ها:

جرم سنگی – بار انفجاری – تئوری احتمال fuzzy

نویسندگان

آرش موسوی قاسمی

دانشجوی دکتری زلزله دانشگاه تبریز و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلام

بابک محمدعلیزاده رفیع

دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و عضو باشگاه پژوهشگران جوا

علیرضا معتمد نیا

کارشناسی ارشد عمران و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز