بررسی و ارزیابی ضوابط ویرایش سوم آیین نامه 2800 برای در نظر گرفتن مولفه قائم زلزله

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,324

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_100

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی اثر مولفه قائم نیروی زلزله و مطالعه این اثر بر روی ساختمانهای فولادی با سیستم قاب خمشی فولادی (MRF) پرداخته می شود. مطالعه و ارزیابی بندهای مختلف ویرایش سوم آیین نامه 2800 ایران، درباره مولفه قائم و بررسی آنها با توجه به شتابنگاشتهای بم ( 2003 ) و نورتریج ( 1994 ) به چند ساختمان معین از اهداف این تحقیق به شمار میروند؛ بدین ترتیب که اثر مولفه قائم شتاب زلزله بر دهانه های بیش از 15 متر و دهانه های دارای بار متمرکز در وسط آنها و نیز اثر مولفه قائم بر بالکنها مورد توجه قرار گرفته است. تحلیلهای انجام گرفته در محدوده خطی مصالح م یباشند. علت استفاده از تحلیلهای خطی، کاربرد روابط آیین نام های در موارد طراحی میباشد که تنها موارد خطی در این موارد استفاده میگردد. با توجه به نتایج بدست آمده میتوان دریافت که با وارد شدن بار متمرکز، بر اثرات مولفه قائم زلزله بر برش و لنگر تیرها و نیز نیروی محوری ستونها افزوده میگردد و بعلاوه نتایج ناشی از روابط آیی ننامه بسیار محافظه کارانه می باشد. رابطه آیین نامه تاثیر مولفه قائم بر دهانه دارای بار متمرکز را بیشتر از نتایج حاصل از شتابنگاشتها بدست میدهد. در مورد بالکنها نیز میتوان گفت که رابطه آیین نامه، نتایج قابل قبولی بدست میدهد که حتی در برخی مواقع نتایج را اندکی دست پایین برآورد میکند ولی با تقریب بسیار خوبی قابل استفاده در موارد طراحی میباشند.

نویسندگان

فرامرز خوشنودیان

استادیار گروه سازه

احمد حسینی کردخیلی

کارشناس ارشد سازه