بررسی جداسازی اتان و اتیلن از متان بر اساس تعیین گزینش پذیری گازها توسط زئولیت 13X در فرایند جذب سطحی تعادلی

سال انتشار:

1387

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

2,180

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC12_362

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1387

چکیده مقاله:

در این مقاله امکان جداسازی متان، اتان و اتیلن به عنوان اجزاء اصلی گازهای خروجی از فرایند کوپل اکسایشی متان (OCM) به روش جذب سطحی بررسی شده است. آزمایشات جذب سطحی به روش حجم سنجی در سه دمای 308K ، 298 و 288 و فشارهای اتمسفریک تا ۳۰ بار برای گازهای متان، اتان و اتیلن روی زئولیت 13X انجام و میزان جذب تک جزئی این اجزاء گزارش شده است. نمودارهای جذب نیز با ایزوترم لانگمویر تطابق داده و پارامترهای مربوط به آن محاسبه شده است. بر اساس نتایج حاصل از جذب تعادلی، گزینش پذیری جاذب برای اتان و اتیلن نسبت به متان تعیین و با یکدیگر مقایسه شدهاند. با توجه به نتایج، گزینش پذیری اتان و اتیلن نسبت به متان در دمای 308K و فشارهای زیر ۵ بار بیشتر است و میتوان نتیجه گرفت در این شرایط، جداسازی اتان و اتیلن از متان توسط فرایند جذب سطحی در شرایط دینامیک با راندمان بالا امکانپذیر است.

نویسندگان

سمیهحسین پور
سمیه حسین پور

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه جذب سطحی

شهرهفاطمی
شهره فاطمی

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه جذب سطحی

محدثهمهدی پور
محدثه مهدی پور

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه جذب سطحی

یداللهمرتضوی
یدالله مرتضوی

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست