مطالعه تأثیر برخورد عرشه و کلیدهای برشی در پاسخ لرزه ای پلهای ایزوله شده

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,326

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_040

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

پاسخ لرزه ای پلهای ایزوله شده بوسیله دو نمونه از سیستمهای جدایش لرزه ای (سیستم اصطکاکی خالص -P F و سیستم تکیه گاهی ( LRB هنگام برخورد با کلیدهای برشی واقع در کوله ها و پایه ها مورد بررسی قرار گرفته است . پل ایزوله شده بصورت مدل سه بعدی و جرم عرشه و پایه ها بصورت گسترده در مدل در نظر گرفته شده و همچنین یک المان متشکل از فنر نیز جهت مدل نمودن کلید های برشی مورد استفاده قرار گرفته است . تغییرات لنگر عرضی عرشه و پایه ها و همچنین شتاب مطلق و جابجائی عرشه در محل تکیه گاه برای سیستم های مختلف جدایش لرزه ای تحت زلزله های مختلف محاسبه شده اند . در این بررسی تأثیر عواملی از قبیل میزان فاصله آزاد بین عرشه و کلید برشی و همچنین سختی کلید برشی بر رفتار لرزه ای پل مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج این بررسی نشان میدهد که پاسخ پل ایزوله شده پس از وقوع برخورد بشدت متأثر شده و در نتیجه تا حد امکان می بایست از وقوع برخورد اجتناب شود . میزان لنگر عرضی و شتاب مطلق عرشه افزایش یافته و جابجائی تکیه گاه غالباً کاهش می یابد . همچنین مشاهده شده است که افزایش سختی کلیدهای برشی سبب تشدید قابل ملاحظه پاسخ لرزه ای پل در اثر برخورد می شود .

کلیدواژه ها:

جدایش لرزه ای ، پاسخ لرزه ای ، کلید برشی ، تکیه گاه لاستیکی LBR ، سیستم اصطکاکی خالص P-F

نویسندگان

حسین کریمی

کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه گیلان

نصرت ا... فلاح

استادیار گروه عمران ، دانشگاه گیلان

سعید پورزینلی

دانشیار گروه عمران ، دانشگاه گیلان