کاربرد فونداسیون و شناژ خورجینی در بهبود رفتار لرزه ای ساختما نهای موجود

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,579

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_039

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

در استحکا م بخشی ساختما نهای با مصالح بنائی غیر مسلح در کشور، اغلب به ساختما نهایی برخورد مینمائیم که حتی فاقد شناژ افقی تحتانی میباشند. برای اصلاح رفتار لرزه ای سیستم، نیاز به کلاف بندی مجموعة ساختمان و از جمله شناژبندی افقی در تراز زیر دیوارها می باشد. از طرفی دیگر دیوار در وضعیت موجود تحت بار بوده، خالی کردن کل زیر دیوار برای احداث شناژ عملی غیر ممکن و خالی کردن موضعی زیر دیوارها و اجرای تدریجی شناژ تحتانی را هکاری پذیرفته ولی مشکل و پرهزینه بوده، ملاحظات ایمنی خاصی را میطلبد. در سا لهای اخیر، نگارنده روشی را تحت عنوان فونداسیون و شناژ خورجینی ارائه و مورد کاربرد قرار داده است که در عمل از سهولت نسبی اجرائی و ایمنی بالاتر و هزینة کمتری برخوردار میباشد. این مقاله بر آن است که این سیستم را معرفی و نمونه ای از کاربرد روش را ارائه نماید.

نویسندگان

محمد فروغی

عضو هیات علمی دانشگاه یزد