ارزیابی اقتصادی پروژه های مقاوم سازی ساختمانها در مقابل زلزله

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,667

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSR01_002

تاریخ نمایه سازی: 27 دی 1384

چکیده مقاله:

هزینه های بالای مقاوم سازی و مشکل بودن تأمین این هزینه ها برای بسیاری از سازمانها و نهادها و مردم، لزوم توجه به مسائل اقتصادی پروژه های مقاوم سازی را مضاعف کرده است . ضمناً اینکه آیا یک ساختمان ارزش مقاوم سازی دارد یا احداث مجدد آن از لحاظ اقتصادی بصرفه خواهد بود، مسأله مهمی است که باید بدرستی و با دقت مورد بررسی قرار گیرد . لذا در این مقاله مدلی برای ارزی ابی اقتصادی پروژه های مقاوم سازی ارائه شده است و بدین طریق اقتصادی بودن یا نبودن پروژه های مقاوم سازی مورد بررسی قرار می گیرد.مدل ارائه شده بر اساس دستورالعملهای 228 و 227 FEMA نسبت منافع به مخارج را برای یک پروژه ،مقاوم سازی محاسبه می کند و در صورتیکه این نسبت بزرگتر از یک باشد، پروژه اقتصادی خواهد بود، در غیر اینصورت پروژه توجیه اقتصادی نخواهد داشت . حدود 30 پارامتر در محاسبه نسبت منافع به مخارج بکار میروند، که برخی از آنها عبارتند از : احتمال وقوع زلزله در منطقه خاص، مشخصات ساختگاه، نوع کاربری ساختمان، نوع سیستم سازه ای، ابعاد ساختمان، ماتریس احتمال خرابی، کارآئی بهسازی، هزینه های بهسازی، ارزش اسقاطی ساختمان، تعداد افراد ساکن در ساختمان، نرخ مرگ و مجروحین ناشی از زلزله، مدت زمان اجرای عملیات بهسازی و عمر مفید ساختمان بهسازی شده و غیره . در ضمن پس از معرفی مدل مذکور، برای نمونه ارزیابی اقتصادی یکی از ساختمانهائی که توسط مؤلفین مورد مطالع ات مقاوم سازی قرار گرفته ، با محاسبه نسبت منافع به مخارج بروش ارائه شده در این مدل، انجام می شود و در نهایت آنالیز حساسیت نسبت به پارامت رهای مؤثر در این مدل انجام می گیرد.

کلیدواژه ها:

ارزیابی اقتصادی ، مقاوم سازی ، نسبت منافع به مخارج ، هزینه های بهسازی ، کارآئی بهسازی ، سطح عملکرد ایمنی جانی

نویسندگان

وحید عرب باقری

مهندسین مشاور توتال