ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم آلفا آمیلاز کفشدوزک خربزه Epilachna chrysomelina و اثر مهارکنندگی چند بازدارنده گیاهی روی آن

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 575

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPPS-45-2_006

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1395

چکیده مقاله:

و Epilachna chrysomelina یکی از مهم ترین آفات گیاهان تیره کدوئیان است. ویژگی های بیوشیمیایی آلفا آمیلاز در حشرات کامل کفشدوزک خربزه بررسی و فعالیت بهینه این آنزیم در4 pH و دمای 50 درجه سلسیوس به دست آمد. فعالیت ویژه آلفا آمیلاز در روده جلویی، میانی و عقبی و لوله گوارش سنین - مختلف لاروی و حشرات کامل نر و ماده بررسی شد. بیشترین فعالیت این آنزیم در لاروهای سن سوم مشاهده شد و فعالیت آن در حشرات نر و ماده اختلاف معناداری با هم نداشت. فعالیت ویژه آلفا آمیلاز در روده میانی به ترتیب5و8/3- برابر فعالیت ویژه آن در روده های جلویی و عقبی بود. ثابت میکائیلیس- منتن 0/69 Km میلی گرم بر میلی لیتر به دست آمد. نتایج زایموگرام آلفا آمیلاز یک ایزوفرم از این آنزیم را دستگاه گوارش این حشره نشان داد. همچنین اثر بازدارنده های استخراج شده از بذور گیاهان خلر Lathyrus sativus شبدر Trifolium alexandriumذرت Zea mays باقلا Faba vulgaris عدس Lentis culinaris لوبیا چشم بلبلی Vigna unguiculataلوبیا Phaseolus vulgarisو ماش V. radiata روی این آنزیم نشان داد که بازدارنده های استخراجی از لوبیا و ماش قادر به مهار آن بودند

نویسندگان

روح انگیز قنبرنژاد

دانش آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی گروه گیاه پزشکی دانشگاه گیلان، گیلان

محمد قدمیاری

دانشیار، گروه گیاه پزشکی دانشگاه گیلان، گیلان

رضا حسن ساجدی

دانشیار، گروه بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران