بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,053

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF04_486

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

چکیده مقاله:

دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی دو عامل مهم در پیشگویی و درک رفتار سازمانی هستند که بررسی آن به سرپرستان در شناسایی مشکلات بالقوه کمک شایانی می کند. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی در بین پرستاران شاغل بیمارستان های شهرستان کاشمر انجام شد. جامعه آماری این پژوهش تعداد 170 نفر از کارکنان کادر پرستاری بیمارستان های شهید مدرس و ابوالفضل شهرستان کاشمر بوده و تعداد افراد نمونه از فرمول کوکران 122 عدد به دست آمد. پاسخ دهندگان نمونه نیز به روش نمونه گیری تصادفی ساده مشخص گردیدند. در راستای پاسخگویی به فرضیات پژوهشی کار جمع آوری اطلاعات صورت گرفت و گردآوری داده ها با پرسشنامه های دلبستگی شغلی سالوانا و شافلی و تعهد سازمانی آلن و می یر، با 21 سوال انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار آموس در قالب معادلات ساختاری استفاده گردید. پرسشنامه در مرحله اول برای تعین میزان اعتبار آن به صورت آزمایشی روی 30 نفر اجرا شد که آلفای بدست آمده بیش از 0.7 به دست آمد. سپس در مرحله دوم پرسشنامه به صورت نهایی اجرا شد و اطلاعات بدست آمده ابتدا مورد تحلیل توصیفی و استنباطی قرار گرفت و سپس فرضیات بررسی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد نتایج حاصل از تحلیل ها نشان داد بین دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج یافته ها نشان داد، بیشترین تاثیر دلبستگی شغلی بر روی بعد تعهد عاطفی در پرستاران و کمترین تاثیردلبستگی شغلی بر بعد تعهد مستمر بوده است.

کلیدواژه ها:

دلبستگی شغلی ، تعهد سازمانی ، تعهد عاطفی ، تعهد مستمر ، تعهد هنجاری ، پرستاران بیمارستان های شهرستان کاشمر

نویسندگان

فریبرز رحیم نیا

استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

فاطمه هوشمند

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • سجادی، حانیه السادات؛ خامسی پور، مجید؛ حسن زاده، اکبر و ...
 • طالب پور، مهدی و امامی، فرشاد. (1386). بررسی ارتباط تعهد ...
 • حسنی، داریوش. (1389) بررسی رابطه بین خشنودی شغلی، دلبستگی شغلی ...
 • ظریفی، فریبرز؛ یوسفی، بهرام و صادقی، سعید. (1393). ارائه مدل ...
 • ساروقی، احمد. (1375). تعهد سازمانی و رابطه آن ب ترک ...
 • استرون، حسین. (1377). تعهد سازمانی، مدیریت در آموزش و پرورش، ...
 • اسماعیلی، کوروش. (1380). تعهد سازمانی. ماهنامه تدبیر.شماره 112. مقاله درج ...
 • دعایی، حبیب الله؛ برجعلی لو، شهلا(1389). بررسی رابطه حمایت سازمانی ...
 • بررسی رابطه تعهد عاطفی و دلبستگی شغلی در بین معلمان تربیت بدنی استان کرمانشاه [مقاله کنفرانسی]
 • زاهدی، سید محمد و قاجاریه، فرزاد. (1390). رابطه تعهد سازمانی ...
 • حیدری، علی. (1389).رابطه بین خشنودی شغلی و تعهد سازمانی با ...
 • رحیم نیا، فریبرز و اسلامی، قاسم. (1394). اثر خودمدیریتی روزانه ...
 • پور سمیرا. (1391). تاثیر قراردادهای روانشناختی بر اعتماد و تعهد ...
 • قاسمی، وحید. (1389). مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با ...
 • دارمی، زینب؛ نوری، ابوالقاسم و مولوی، حسین. (1389). رابطه بین ...
 • Kappagoda, S. Job Involvement as a Mediator of the Relationship ...
 • Cohen, A. (2007). Commitment before and after: An evaluation and ...
 • Lambert, E., Minor, K., Wells, J., & Hogan, N. (2010). ...
 • Thomas, H. (2007). A new measuremet scale for employee engagement: ...
 • Lam, W., & Chen, Z. (2012). When I put on ...
 • Beukes, I., & Botha, E. (2013). Organizational commitment, work engagement ...
 • Chen, C. Y., Yen, C. H., & Tsai, F. C. ...
 • Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and ...
 • Avery, D. R., McKay, P. F., & Wilson, D. C. ...
 • Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Keyes, C. L. ...
 • Krug, R. _ (2008). Fulfilling the Promise of Personal Engagement: ...
 • Kanungo, R. N. radlofe. T. (2000). Measuremet of job and ...
 • Mishra, P. C., Shyam, M. (2005). Social Support and Job ...
 • Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). ...
 • Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2004). Job demands, ...
 • Kingshott, R. P., & Pecotich, A. (2007). The impact of ...
 • Brown, S. D. (2007). Three minutes of silence: Thinking in ...
 • Moorhead G. Griffin RW. (2006). Organizational Behavior. Tehran: Morvarid. ...
 • Buchanan, B. G. (2001). Creativity at the metalevel: AAAI-2000 presidential ...
 • Allen, N.J., Meyer, J.P. (1990). The measuremet and antecedents of ...
 • Meyer, J.P., & Herscovitch, _ (2001). Commitment in the workplace: ...
 • Cramer, D. (1996). Research Job satisfaction and organizational Note continuance ...
 • Mayer RC, Schoorman FD. Differentiating antecedents of organizational commitment: a ...
 • Esfahani, M., Emami, M., & Tajnesaei, H. The investigation of ...
 • Zopiatis, A., Constanti, P & Theocharous, A. (2014). Job involvement, ...
 • Ayers, P., & Ayers, J. (2010). Job satisfaction, job involvement, ...
 • Hakanen, J. J., Perhoniemi, R & Toppinen Tanner, S. (2008).Positive ...
 • Cho, J., Laschinger, H. K.. & Wong, C. (2006). Workplace ...
 • Laschinger, H. K., Leiter, M., Day, A., & Gilin, D. ...
 • Jung, H. S., & Yoon, H. (2016). What does work ...
 • نمایش کامل مراجع