ارزیابی داده های ارتفاعی ماهواره Topex/Poseidon با استفاده از داده ای ارتفاعی دقیق

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 85
سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,203

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GEO85_34

تاریخ نمایه سازی: 24 دی 1384

چکیده مقاله:

هدف ماهواره های ارتفاع سنجی راداری تعیین و محاسبه دقیق ارتفاع سطح زمین و دریا است. ارتفاع عبارتست از فاصله نقاط زمینی از سطح مبنا که ممکن است بیضوی یا ژئوئید باشد و از ارتفاع ماهواره وارتفاع اندازه گیری شده توسط ماهواره محاسبه میگردد. برای ارزیابی کامل دقت اندازه گیریهای ارتفاعی ماهواره لازم است که داده های ارتفاعی دقیق زمین در فرم رقومی و با پوشش کافی با داده های ارتفاعی ماهواره مقایسه شونده کاملا واضح است که دقت داده های ارتفاعی که مورد مقایسه واقع میشوند می بایست بهتر از دقت داده های ارتفاعی ماهواره های ارتفاع سنجی باشد.تنها راه موفقیت آمیز برای مقایسه داده های ارتفاعی ماهواره های ارتفاع سنجی با داده های دقیق ارتفاعی عبارتست از مقایسه ارتفاع نقاط هم مختصات بصورت نقطه به نقطه.در ضمن لازم است که تمام داده های ارتفاعی ماهواره و نقشه مورد مقایسه دارای یک مبنای ارتفاعی یا بعبارت دیگر یک بیضوی مبنا باشند. در نقش هها اکثرا سطح مبنای ارتفاعات را بجای بیضوی یا ژئوئید سطح آب دریاهای محلی در نظر می گیرند. اگر سطح مبنای ارتفاعات متفاوت باشد مقایسه دقت ارتفاعا ت مشکل شده وبهتر است تغییرات اختلاف ارتفاعات را در نظر بگیرند.

کلیدواژه ها:

ماهواره . نقشه رقومی . رادار آلتیمتری . ژئوئید . بیضوی

نویسندگان

زینال محمودی کرمجوان

استادیار گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده عمران دانشگاه تبریز