مسئله مکان یابی پوشش ظرفیت دار چند حالته با وزن و تقاضای غیر قطعی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 654

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MECHCONF02_020

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395

چکیده مقاله:

مقاله ی پیش رو به معرفی مدلسازی و حل مسئله ای از حالت توسعه یافته مسئله کلاسیک مکان یانی ماکزیمم پوشش MCLPمیپردازد مسئله شامل قرار دادن تعداد ی تسهیل از انواع مختلف با توجه با توجه به ظرفیت هر حالت برای پوشش دادن به منظور خدمت رسانی به مرکز تقاضایی که به انواع گوناگون از خدمت نیاز دارند کاربد این مسئله میتواند اختصاص آمبولانس هایی با تجهیزات و پرسنل متفاوت برای پاسخ به تقاضاهای کوناکون درمکان های نامزد با شد که نمونه ای از مسئله ی پوشش تسهیل چند حالته ظرفیت دار CMM-CLP) میبا شد با توجه به این موضوع که در واقعیت تعداد تقاضای هرنقطه و وزنی که ما با توجه به تعداد تقاضا به آن میدهیم به طور قطع برای ما مشخص نمی باشد ایم دو پارامتر در مدل به صورت فازی در نظر گرفته شده است این مسئله از جمله مسائل NP-HARD به شمار می آید چرا که مسئله کلاسیک مکان یابی ماکزیمم پوشش حالت خاصی از آن میباشد با این وجود برای حل این دسته از مسائل از دو الگوریتم فرا ابتکار شبیه تبرید SA) و الگوریتم ترکیبی شبیه سازی تبرید و جستجوی همسایگی متغیر SA&VNS استفاده شده است

کلیدواژه ها:

مدلسازی ، مسئله ی مکان یابی ، ماکزیمم پوشش ، فازی الگوریتم فرا ابتکاری ، شبیه سازیتبرید الگوریتم ترکیبی شبیه سازی تبرید جستجوی همسایگی متغیر

نویسندگان

داوود شهرآئینی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

مهدی علینقیان

استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان

البرز حسن زاده

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان