عملکرد ملاتهای تعمیراتی با پایه های مختلف برای سازه های بتنی در محیط های شدید

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,461

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

003_3343678083

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1384

چکیده مقاله:

تعمیرات سازه های بتنی که در اثر عوامل محیطی و بارهای بهره برداری دچار مشکل شده اند از مسائل عمده و مهم کشورهای مختلف جهان در این سالهاست . با توجه به گسترش خرابیها به ویژه در محیط های خورنده دریایی و مناطق گرم برای انجام یک تعمیر موفق و با دوام نیاز به برنامه ریزی دقیق و اجرای یک سیستم کامل تعمیراتی است.قبل از انجام هر کار تعمیراتی در سازه ها ی بتنی ارزیابی دقیقی از وضعیت سازه از نقطه نظر علل خرابی ومیزان پیشرفت آن به عمل می آید . انتخاب مواد ومصالح مناسب برای تعمیر که بتواند پاسخگوی شرایط محیطی حاکم، سازگار با بتن قبلی و عمر مفید لازم باشد، از مهمترین اقدامات برای انجام یک کار تعمیراتی موفق اس ت.انتخاب روش مناسب اجرا و متعاقب آن انجام عمل آوری کافی و حفاظت مناسب برای تکمیل هر کار تعمیراتی ضرورت دارد.پاره ای از مواد تعمیراتی توصیه ای در بعضی شرایط محیطی و آب و هوایی مختلف عملکرد خوبی داشته لیکن در مواردی نیز از خود ضعف نشان داده و به ویژه در مناطق خورنده دریایی و محیط های گرم عملکرد مناسبی نداشته اند.در این مقاله ضمن اشاره به موارد فوق عملکرد بعضی از مواد تعمیراتی در شرایط محیطی شدید آورده شده است. نتایج حاصل از کارهای آزمایشگاهی برای تعیین خواص مکانیکی و مقاومتی و مقاومت به سایش مورد بحث قرار گرفته و پارامترهای موثر در دوام از جمله جذب آب و نفوذپذیری در مقابل املاح اندازه گیری و مقایسه شده اند. در بررسی این عملکرد از مواد تعمیراتی با پایه های مختلف به ویژه پایه سیمانی و مواد جایگزین سیمان نظیر پوزولانها استفاده شده است

نویسندگان

علی اکبر رمضانپور

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر