مدیریت مشارکتی شبکه های آبیاری ، رهیافتی نوین در انتقال مدیریت منابع آب کشاورزی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,599

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC01_247

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1384

چکیده مقاله:

یکی از تنگناهای اساسی که کشورمان با آن مواجه است کافی نبودن آب برای مصارف گوناگون اعم از شرب ، صنعت ، کشاورزی و محیط های طبیعی است .بر اساس آمارهای موجود بخش کشاورزی با ۹۲ درصد مصرف از میزان میلیارد ۹۳ / ۱ متر مکعب آب استحصالی به عنوان بزرگترین مصرف کننده آب کشور معرفی می گردد .نظر به اینکه بیش از ۹۰ درصد آب استحصالی در بخش کشاورزی به مصرف می رسد ضرورت استفاده از مکانیزم ها و روش هایی جهت رفع مشکلات و بهبود مدیریت بهره ب رداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی موجود و در دست احداث وارتقا بهره وری آب مشهود است.توسعه فیزیکی شبکه های آبیاری ، بدون توجه به نقش جامعه بهره برداران محلی و مشارکت آنان در سطوح مختلف تصمیم گیری پیامدی جزء بروز مشکل توأمان کاهش راندمان آبیاری به کمتر از ۳۰ درصد و تخریب و فرسودگی ساختار فیزیکی شبکه ها نداشته است . لذا دولت از طریق کمک های تشکیلاتی ، فرصت هایی برای ارتقا توانمندی کشاورزان در مدیریت و برنامه ریزی سیستمهای آبیاری ، نهادینه شدن تشکل های کشاورزان و سازمانهای مصرف کنندگان آب ،به عنوان سرمایه های اجتماعی،فر اهم نموده و بصورت مستمر از آنها حمایت می نماید.بطور خلاصه ،برنامه ریزی ، طراحی و مدیریت سامانه های منابع آب برای تحقق اهداف توسعه پایدار دریک منطقه ؛نیازمند مشارکت همگانی است.

کلیدواژه ها:

مدیریت شبکه های آبیاری ، انتقال مدیریت ، مشارکت بهره برداران

نویسندگان

زهرا زارعی دستگردی

دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران

آروز مختاری حصاری

دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه

حسین شعبانعلی فمی

استادیار دانشگاه تهران